Koku ciršanas apjomi septembrī

Valsts meža dienests (VMD), administrējot koksnes resursu ieguvi mežā, septembrī izsniedzis apliecinājumus saimnieciskās darbības veikšanai 11996 cirsmās.

Kopējā cirsmu platība sastāda 17244 hektārus, savukārt meža īpašnieka plānotais izcērtamās koksnes likvīdais apjoms ir ticis norādīts 2 503 645 m³ apmērā. Tai skaitā galvenās izmantošanas cirsmas pēc VMD sanitārā atzinuma bija 287, tajās izcērtamā platība sastāda 225 hektārus, bet izcērtamā krāja 45208 m³.

Savukārt kailcirtes pēc caurmēra VMD septembrī akceptēja 1169 cirsmās ar kopējo platību 986 hektāri un krāju 259 123 m³.

2022. gada deviņos mēnešos VMD ir izsniedzis apliecinājumus saimnieciskās darbības veikšanai 93 936 cirsmās, to kopējā platība ir 139 531 hektāri un likvīdā krāja ir 13 519 204 m³. Tai skaitā galvenās cirtes pēc dienesta sanitārā atzinuma sastādīja 3126 cirsmas ar kopējo platību 2436 hektāri un krāju 476 388 m³.

Savukārt kopš gada sākuma atļaujas kailcirtēm pēc caurmēra izsniegtas 6711 cirsmās ar kopējo platību 5526 hektāri un krāju 1 373 291 m³.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *