Kaspars Gerhards: «Vides un klimata prasībām ES jābūt samērīgām ar atbalsta finansējumu»

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards 24. septembrī Helsinkos piedalījās Eiropas Savienības (ES) Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru neformālajā sanāksmē, ko organizēja pašreizējā prezidentūra ES Padomē – Somija. Diskusijas tēma – lauksaimnieku loma ES klimata politikas jomā un kādi risinājumi nepieciešami, lai, veicinot ilgtspējīgu lauksaimniecību, uzlabotu oglekļa piesaisti augsnē.

Ministrs Kaspars Gerhards uzsvēra: «ES politikas veidošanas ietvaros nedrīkst aizmirst, ka vides un klimata prasībām KLP ir jābūt samērīgām un līdzsvarā ar dalībvalstīm piešķirto finansējumu, lai nemazinātu lauksaimnieku konkurētspēju vienotajā tirgū. Ja tiek noteiktas jaunas prasības, jauni mērķi, tad arī ES finanšu atbalstam dalībvalstīm jābūt samērīgām ar šo prasību izpildi. Neapšaubāmi, vides un klimata jautājumi ir jārisina, taču tas jādara pārdomāti un ilgtspējīgi – nosacījumiem jābūt tādiem, lai tos realitātē būtu iespējams izpildīt, kā arī tiem jābūt salāgojamiem ar lauksaimniecības nozari, kas nodrošina pārtikas resursus iedzīvotājiem.»

Zemkopības ministrija atbalsta darbu pie oglekļa piesaistes augsnē palielināšanas, taču, tā kā dažādie klimata pasākumi ir būtiska ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģiskā plāna sastāvdaļa, vides un klimata prasību kopumam ir jābūt samērīgam un pietiekami līdzsvarotam attiecībā pret dalībvalstīm piešķirto finansējumu, lai nemazinātu lauksaimnieku konkurētspēju vienotajā tirgū.

Lauksaimniecībai nākotnē ir liels potenciāls sniegt ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā. Tāpēc ES KLP veidotājiem, lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un sabiedrībai kopumā ir jānodrošina, lai SEG emisijas samazinošie pasākumi dotu maksimālu labumu šo mērķu sasniegšanā ilgtermiņā. Ir ļoti būtiski, lai dažādie klimata pasākumi veicinātu lauksaimnieku interesi sniegt lielāku ieguldījumu vides un klimata mērķu sasniegšanā. Motivējot lauksaimniekus ieviest klimata pasākumus, ir svarīgi piedāvāt izmaksu ziņā efektīvus risinājumus.

Avots: Zemkopības ministrija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *