Kā rīkoties, ja konstatēts mizgrauzis?

Pagājušajā gadā šī kaitēkļa populācija bija palielinājusies vairāk kā divas reizes. Valsts meža dienests IESAKA laikā no 1. aprīļa līdz 1. septembrim –

• neturpināt/ neuzsākt skuju koku ciršanu egļu audzēs, kas ir vecākas par 50 gadiem, un visi kokmateriāli pēc iespējas ātri jāizved no meža, vēlākais līdz aprīļa beigām, līdz ar kokmateriālu izvešanu, jāizvāc no meža arī visas savlaicīgi neizvāktās vēja gāztās un lauztās svaigās egles;

• neturpināt/ neuzsākt to skuju koku (priežu un egļu) mežaudžu ciršanu, kuras atrodas tuvāk par 100 metriem no egļu audzēm, kas ir vecākas par 50 gadiem. To ievērot ir svarīgi tāpēc, ka cērtot skuju kokus, rodas smarža, kura lielā skaitā pievilina egļu astoņzobu mizgraužus, jo šajā laikā notiek intensīva mizgrauža vaboļu lidošana un tādējādi iespējama augošo veselo egļu invadēšana;

• nekādā gadījumā neveikt kopšanas cirtes un sanitārās izlases cirtes egļu audzēs, kas vecākas par 50 gadiem.

Avots: VMD

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *