Jaunaudžu kopšana – ieguldījums nākotnē

Meža jaunaudžu kopšana 2018. gadā valstī kopā veikta 69,3 tūkst. hektāru platībā, tajā skaitā valsts mežos – 35,3 tūkst. ha, pārējo īpašnieku mežos – 34,0 tūkst. ha. Vairāk koptas bērzu (34%), egļu (30%) un priežu (21%) jaunaudzes, pārējo kopto koku sugu jaunaudzes veido 15%.

Jaunaudžu kopšana ir meža kopšanas veids mežaudzēs, kurs stādīti, sēti vai dabiski atjaunojušies koki, kuras mērķis ir veicināt konkrētiem meža augšanas apstākļiem vislabāk piemērotu koku sugu attīstību. Kopšana palielina nākotnes meža ražību un palikušo kociņu vērtību, kas lielā mērā ir atkarīga arī no stādu vai sēklu ģenētiskajām īpašībām. Būtiska ir atbilstoša stādu izvēle, kas ievērojami ietekmē augošo koku krājas pieaugumu, kā arī stumbru kvalitāti. Pareizi izkopjot jaunaudzes, atstātajiem kociņiem ievērojami palielinās augšanas telpa, tādā veidā samazinās kopējais meža audzēšanas cikla ilgums – vēlamo rezultātu iegūst vidēji par 10–20 gadiem ātrāk. Savlaicīgi veicot jaunaudžu kopšanu, tiek nodrošināta konkrētai vietai piemērotas koku sugas un atbilstošs koku skaits uz hektāra.

Lai ieguldītie līdzekļi kvalitatīvu stādu iegādē neaizietu vējā, jau no paša sākuma nepieciešams rūpēties par jaunizveidoto mežaudzi. Atjaunota meža –  stādījumu, sējumu un dabiski atjaunojušos platību –  kopšanu parasti sāk  meža atjaunošanas gadā, ja aizzēlums sāk apdraudēt stādīto, sēto vai dabiski ieaugušos kociņu augšanu, un turpina vēl vairākus gadus, veicot vienu vai vairākas kopšanas gadā, atkarībā no platības aizzelšanas intensitātes. Kopšanas biežumu ietekmē gan koku suga, gan augsnes auglība, gan laika apstākļi.

No 2015. gada meža īpašniekiem ir iespēja pieteikties uz valsts un ES finansējumu jaunaudžu retināšanas atbalsta pasākumā «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā». 2018. gadā ar valsts un ES atbalstu izkoptas jaunaudzes 17,3 tūkst. ha platībā.

Pēc Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumiem VMD pārbauda atjaunoto mežaudžu kopšanas kvalitāti 5 gadus vecās lapu koku audzēs un 10 gadus vecās skuju koku audzēs

Avots: Valsts meža dienests

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *