Jāiesniedz pārskati

Katru gadu līdz 1. februārim meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums informēt Valsts meža dienestu (VMD) par iepriekšējā kalendārajā gadā veikto mežsaimniecisko darbību savā īpašumā.

Tas noteikts Meža likuma 29. panta otrajā daļā. Pārskatu par iepriekšējā kalendārajā gadā veikto mežsaimniecisko darbību ir iespējams iesniegt jebkurā VMD mežniecībā, vai ar pasta starpniecību, vai elektroniska dokumenta formā. Informācijas sagatavošanai var izmantot VMD izstrādātas veidlapas, kuru paraugi atrodami mājas lapā vmd.gov.lv.

Informāciju iesniedz, ja meža īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā mežā ir veikta koku ciršana, jaunaudžu kopšana, meža atjaunošana vai meža ieaudzēšana. Par iesniegtās informācijas patiesumu atbildīgs meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

Meža īpašniekam jāatceras, ka apliecinājumiem ir atšķirīgi derīguma termiņi. Ja apliecinājuma darbības laikā īpašnieks nav pabeidzis plānotos darbus, tādā gadījumā, lai turpināt likumīgu koku ciršanu, nepieciešams sagatavot jaunu iesniegumu un citus dokumentus, ja tādi nepieciešami, un jāizņem jauns apliecinājums koku ciršanai.

Par nepatiesu informācijas sniegšanu vai nesniegšanu vispār, draud administratīvā atbildība. Mežzinis katru pārskatu izvērtē un, ja nepieciešams, veic informācijas atbilstības pārbaudi dabā.

Avots: VMD

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *