Izstrādāti biomasas aprēķina vienādojumi četrām koku sugām

LVMI Silava izstrādājusi un publicējusi virszemes un pazemes biomasas aprēķina vienādojumus četrām Latvijā saimnieciski nozīmīgākajām koku sugām – priedei, eglei, bērzam un apsei.

Pieaugot koksnes izmantošanas apjomiem enerģētikā, par nepieciešamību kļuvusi ne tikai stumbru koksnes, bet arī ciršanas atlieku un celmu koksnes apjomu novērtēšana. Šim nolūkam izmantojami biomasas vienādojumi, kuri, kā argumentus izmantojot koku caurmēru un augstumu, ļauj aprēķināt biomasas apjomu katrai frakcijai – stumbriem, zariem, saknēm. Biomasas aprēķina vienādojumi ir pielietojumi arī oglekļa bilances novērtēšanai Latvijas mežos, kas nepieciešams nacionālā siltumnīcas efektu izraisošo gāzu ziņojuma sagatavošanai.

Līdzšinējie pētījumi Latvijā par koksnes biomasas novērtēšanas metodēm veikti fragmentāri – atsevišķu koku sugu un biomasas frakciju līmenī, turpretī LVMI Silava izstrādātie vienādojumi ir vienīgie, kuru izveide balstīta uz sistemātiski ievāktiem liela apjoma datiem un metodiku, kuru akceptējuši starptautiski atzīti eksperti. Ņemot vērā lielo izmantoto datu apjomu – tajā skaitā detalizētos sīko sakņu frakciju mērījumus, Latvijā izveidotie vienādojumi šobrīd uzskatāmi par ļoti nozīmīgiem arī starptautiskā mērogā.

Vienādojumi izstrādāti Meža nozares kompetences centra pētījuma «Metodes un tehnoloģijas meža kapitāla vērtības palielināšanai» ietvaros un publicēti vienā no tradīcijām bagātākajiem Ziemeļvalstu mežzinātnes izdevumiem Scandinavian Journal of Forest Research.

Avots: LVMI Silava

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *