Izstrādās jaunu pieeju meža apsaimniekošanas plānošanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Vides risinājumu institūts (VRI) uzsācis īstenot projektu «Pasākumu plānošana mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās» (Nr. 1–08/356/2014). Projekts aptvers četras Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) apsaimniekotās teritorijas – Gaujas, Ķemeru, Slīteres un Rāznas nacionālo parku.

VRI izstrādās jaunu, integrētu pieeju meža apsaimniekošanas plānošanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) Latvijā, balstot to uz savstarpēji papildinošu meža un biotopu inventarizācijas datu ievākšanu. VRI projektu īstenos aptuveni 5825 ha DAP apsaimniekoto mežu platībās. Notiks savstarpēji papildinošas aktivitātes – meža inventarizācija un īpaši aizsargājamo biotopu kartēšanas informācijas ievākšana, platību apsmainiekošanas plānu sagatavošana, to sabiedrisko apspriešana un apstiprināšanu. Projekts noslēgsies 2015. gada 30. septembrī.

Līdz šim tradicionālā pieeja meža apsaimniekošanas plānošanai ĪADT noteica to, ka mežiem tiek atsevišķi veikta meža inventarizācija un īpaši aizsargājamo biotopu kartēšana. Veicot meža inventarizāciju, tās fokuss ir uz meža saimnieciskās vērtības novērtēšanu, vienlaicīgi nevērtējot biotopu stāvokli. Tā rezultātā meža apsaimniekošanas plānošanā dominē meža saimnieciskās vērtības izmantošana, otrajā plānā atstājot tādus meža apsaimniekošanas pasākumus, kuri veicina dabas daudzveidības un ainaviskās kvalitātes palielināšanos.

Avots: Dabas aizsardzības pārvalde

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *