Izsludina zinātnisko pētījumu konkursu

AS «Latvijas valsts meži» (LVM) pasūtījusi zinātnisko pētījumu «Meža biomasas pelnu iestrāde grants seguma autoceļos».
LVM iepriekš veiktie pētījumi liecina, ka meža sadedzinātā biomasa jeb biokurināmā vieglie pelni ir stipra hidrauliskā saistviela un aktīvs pucolāna materiāls, kas, pareizi tehnoloģiski iestrādāts, izmantojot optimālās proporcijas ar citiem minerāliem materiāliem, var tikt izmantots ceļu būvē. Tomēr, lai praktiski izvērtētu šo pelnu izmantošanas iespējas un efektivitāti grants ceļos Latvijā, nepieciešams izbūvēt paraugceļu jeb pilotceļu, kurā jāsalīdzina proporcionāli dažādu biokurināmā vieglo pelnu un grants maisījumu fizikāli–mehāniskās īpašības, grants ceļus ekspluatējot ierastā kārtībā, kā arī, lai noskaidrotu šādu grants ceļu apsaimniekošanas īpatnības un ietekmi uz vidi.
Pētījuma mērķis: tehniskā projekta un 3 gadu monitoringa un testēšanas programmas izstrāde AS «Latvijas valsts meži» Ropažu apkārtnē piederošajam aptuveni 3,1 km garam meža grants autoceļam Mežgaitas – Augšciems, grants ceļa klātnes virskārtā iestrādājot grants–biokurināmā vieglo pelnu maisījumu.
Avots: LVM

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *