Izgudros jaunus meža pakalpojumus, produktus un tehnoloģijas Latvijas izaugsmei

Bijušais zemkopības ministrs Didzis Šmits vēl septembrī izsludinājis atklātu projekta pieteikuma konkursu ar kopējo finansējumu 5 miljoni eiro.

Pamatojoties uz 2023. gada 9. augustā Ministru kabinetā apstiprināto rīkojumu Nr.502 «Par valsts pētījumu programmu «Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana Latvijas attīstībai» 2023.–2025. gadam», Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi septembrī izsludinājusi atklātu projekta pieteikuma konkursu pētījumu programmas īstenošanai.

Plānots īstenot divas apakšprogrammas – 1. «Ilgtspējīga lauksaimniecības, tostarp zivsaimniecības, resursu izmantošana nekaitīgas, kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā» un 2. «Inovatīva meža apsaimniekošana un jauni meža pakalpojumi, produkti un tehnoloģijas Latvijas izaugsmei». Programmas īstenošanas periods ir no 2023. līdz 2025. gadam ar kopējo finansējumu 5  miljoni eiro.

Bijušā zemkopības ministra rīkojuma 7.punktā, lai sasniegtu apakšprogrammas «Inovatīva mežu apsaimniekošana un jauni meža pakalpojumi, produkti un tehnoloģijas Latvijas izaugsmei» mērķi, noteikti šādi tematiskie uzdevumi:

• meža apsaimniekošanas paņēmienu attīstība, uzlabojot meža produktivitāti un spēju pildīt klimata pārmaiņu mazināšanas lomu ilgtermiņā, pastiprinot bioloģiskās daudzveidības vērtību integrēšanu un veicinot dažādu meža ekosistēmas produktu un pakalpojumu radīšanu mainīgā vidē;

• dažādiem mērķiem paredzētu meža teritoriju apsaimniekošanas attīstības, jaunu meža pakalpojumu, produktu un tehnoloģiju sociālekonomisko aspektu, tostarp sabiedrības ieguvumu, analīze un ieteikumu izstrāde;

• aprites meža bioekonomikas attīstība, kā arī inovatīvu tehnoloģiju un produktu izstrāde vietējo meža resursu izmantošanai konkurētspējīgu un ilgtspējīgu produktu ražošanā, sekmējot racionālu koksnes izmantošanu un attīstot koka būvniecību atbilstoši zaļā kursa nostādnēm.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *