Īpaši aizsargājamu sugu un biotopu aizsardzībai piešķir 3,4 milj. eiro

Valstība apstiprinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto noteikumu projektu par atbalstu antropogēnu slodzi mazinošu pasākumu ieviešanai Natura 2000 teritorijās. Pasākumu īstenošanai paredzētais Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums – 3,4 milj. eiro.

Pasākuma mērķis ir Natura 2000 teritorijās izveidot tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu. Piemēram, takas, skatu torņus, laivu piestātnes un automašīnu stāvvietas. Atklātā konkursā projekta iesniegumus varēs iesniegt pašvaldība vai tās izveidota iestāde, kuras funkcijās ietilpst Natura 2000 teritorijas vai tās pieguļošās teritorijas apsaimniekošana. Tāpat projektu īstenošanā varēs veidot partnerību ar valsts tiešās pārvaldes iestādi (Dabas aizsardzības pārvaldi vai Aizsardzības ministriju), VAS Latvijas Valsts meži, kā arī citu pašvaldību.

Atbalstāmi būs projekti, kuru ietvaros plānotās infrastruktūras izveide, atjaunošana vai pārbūve ir paredzēta Natura 2000 dabas aizsardzības plānos. Projektiem pieejamā ERAF finansējuma atbalsta likme – 85% apmērā.

Avots: VARAM

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *