Iespēja pieteikties darbam valsts mežu mežsaimniecībā

Darbam valsts mežsaimniecībā izsludināts konkurss, kurā līdz 22. septembrim aicināti pieteikties darbu veicēji ar mežkopības darbu pieredzi vai bez tās.

Lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu mežu kopšanu un atjaunošanu, AS «Latvijas valsts meži» (LVM) izsludina atklātu konkursu meža stādīšanas, jaunaudžu kopšanas, agrotehniskās kopšanas un atjaunoto platību aizsardzības darbu veikšanai 2021.–2023. gadam. Piedāvājumi jāiesniedz elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) līdz 22. septembra plkst. 12.00.

Darbi paredzēti 94 325 hektāru platībā

Konkursa ietvaros plānots veikt sešus mežsaimniecisko darbu veidus 94 325 hektāru platībā: meža stādīšana 7 950 ha apjomā; atjaunoto meža platību papildināšana 2 410 ha apjomā; atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana 26 985 ha apjomā; jaunaudžu kopšana 30 445 ha apjomā; atjaunoto meža platību aizsardzība 17 620 ha apjomā; jaunaudžu stumbru aizsardzība 8 915 ha apjomā. Ieinteresētie darbu veicēji aicināti slēgt līgumu uz vienu vai trim gadiem.

Darba iespējas reģionos

Pateicoties meža kopšanas darbiem, LVM reģionos rada papildus darba iespējas vietējiem iedzīvotājiem. Tie ir gan sezonāli darbi, kurus darba veicējs var organizēt paralēli savam ikdienas darbam, gan dažādi pastāvīgi darbi. Agrotehniskās un jaunaudžu kopšanas darbos nepieciešama krūmgrieža un motorzāģa operatora apliecība.

Augšanas apstākļiem piemērotākās audzes veidošanai nepieciešams veikt precīzu plānošanu un secīgu darbu izpildi. Atbilstoši augšanas apstākļiem tiek iestādīta atbilstoša koku suga un veikta kopšana atbilstoši valdošās koku sugas vidējam koku augstumam. Laicīgi veikta jaunaudžu kopšana samazina risku pret vēja, sniega un kukaiņu iespējamiem bojājumiem.

Dzīvnieki, kas ir sastopami Latvijas mežos, par barību izmanto jaunos kociņus, lai izvairītos no iespējamiem bojājumiem ir nepieciešams izmantot dažādus aizsardzības līdzekļus.  Aizsardzības darbu izpildē nepieciešami atbildīgi un čakli darba veicēji, ar pieredzi vai ar vēlmi mācīties.

Darbs mežā – pastāvīgs ienākumu avots

«Mēs sadarbojamies ar atbildīgiem darbu veicējiem, kuriem ir vēlme strādāt un profesionāli pilnveidoties. Mums ir gandarījums, ka esam ieguvuši uzticamus un zinošus sadarbības partnerus Latvijas reģionos, kuri ik gadu piesakās mežsaimniecisko darbu veikšanai. Lielākajai daļai šo cilvēku darbs mežā ir pastāvīgs ienākumu avots, bet citiem – iespēja gūt papildu ienākumus,» stāsta LVM Mežkopības kvalitātes vadītājs Lauris Ropājs.

Drošākais darbs Covid laikā – mežā

Kā «Meža Avīzei» pastāstīja LVM Mežkopības plānošanas vadītājs Edmunds Linde, pagājušā gada nogale un šī gada sākums bija neraksturīgi aktīvs un darbus stimulējošs valsts mežsaimniecībā, jo siltā ziema ļāva veikt kopšanas darbus, bet pavasarī, sakarā  ar Covid-19 izplatības ierobežojumiem, mežs bija drošākā vieta, kur cilvēki vēlējās strādāt. Tādēļ pakalpojumu sniedzēju piedāvājums bija īpaši liels, lielāks nekā ieplānoto darbu apjoms valsts mežsaimniecībā. Viņš arī norāda, ka tā nav katru gadu, jo šogad tas bija izņēmums, ko veicināja Covid-19 ieviestie ierobežojumi. 

«LVM vienmēr priecājas un arī šajā konkursā ar prieku sagaidīs katru jaunpienācēju, kas vēlas strādāt meža darbos. Līdz šim esam daudz ieguldījuši informēšanā un izglītošanā, lai visi, kas vēlas strādāt un darboties valsts mežu atjaunošanā un kopšanā, varētu bez problēmām aizpildīt pieteikuma formalitātes, lai piedalītos konkursā. Joprojām esam atvērti, tādēļ reģionos ir pieejami mūsu mežkopības vadītāji, pie kuriem katrs ieinteresētais darboties mežā var saņemt visas nepieciešamās konsultācijas un palīdzību dokumentācijas aizpildīšanai gan klātienē, gan pa tālruni,» norāda LVM Mežkopības plānošanas vadītājs Edmunds Linde.

Aicinām konsultēties ar LVM mežsaimniecības pārstāvjiem reģionos:

1. LVM Austrumvidzemes reģiona mežkopības vadītājs Arnis Čams, tālrunis 29161941, e-pasta adrese: a.cams@lvm.lv

2. LVM Dienvidkurzemes reģiona mežkopības vadītājs Uldis Ozols, tālrunis 29182563, e-pasta adrese: u.ozols@lvm.lv

3. LVM Dienvidlatgales reģiona mežkopības vadītājs Aldonis Utināns, tālrunis 29167324, e-pasta adrese: a.utinans@lvm.lv

4. LVM Rietumvidzemes reģiona mežkopības vadītājs Guntars Kampernovs, tālrunis 29175980, e-pasta adrese: g.kampernovs@lvm.lv

5. LVM Vidusdaugavas reģiona mežkopības vadītājs Andris Neimanis, tālrunis 29176873, e-pasta adrese: a.neimanis@lvm.lv

6. LVM Zemgales reģiona mežkopības vadītājs Sandris Upenieks, tālrunis 26539121, e-pasta adrese: s.upenieks@lvm.lv

7. LVM Ziemeļkurzemes reģiona mežkopības vadītājs Lauris Ķemlers, tālrunis 29183053, e-pasta adrese: l.kemlers@lvm.lv

8. LVM Ziemeļlatgales reģiona mežkopības vadītājs Viktors Reblis, tālrunis 29121080, e-pasta adrese: v.reblis@lvm.lv

Pirms piedalies, pārbaudi nodokļu nomaksu!

Tāpat jāatzīmē, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, vērtējam pakalpojumu sniedzēju parādus, jo likums nepieļauj slēgt līgumu ar parādniekiem, kam nenomaksātu nodokļu summa pārsniedz 150 EUR, tai skaitā nekustamo īpašumu nodokļu parādi. Uzturlīdzekļu parādi šobrīd netiek ņemti vērā.

Tiem, kas vēlas pamēģināt

Darbu iesācējiem piedāvājam pieteikties uz  nelielu darbu  apjomu, lai būtu iespēja pamēģināt. Privātpersonai, piesakoties konkursam, nav jāreģistrējas kā pašnodarbinātajam, bet tas būs nepieciešams, ja tiks iegūtas līguma slēgšanas tiesības. Līguma termiņš  ir 1 gads vai  3 gadi. Garāks termiņš paredzēts lielāka darba apjoma līgumiem un tie paredzēti  pakalpojuma sniedzējiem, kuriem jau ir pieredze. Garāks līguma termiņš garantē to, ka šajā laikā uzņēmējam būs garantēts darbs. Par darba apjomu sezonāli visi pakalpojumu sniedzēji ir informēti savlaicīgi. Lai izpildītu nolīgto darba apjomu, var strādāt brīvi izvēlētā grafikā, ir iespēja nestrādāt īpaši nelabvēlīgos laika apstākļos. Darbā jāievēro minimālās darba aizsardzības prasības, piemēram meža stādītājiem tās ir: aizsargapavi, aizsargcimdi, darba apģērbs.

AS «Latvijas valsts meži» interneta vietnē https://www.lvm.lv/jaunumi/5281-lvm-izsludina-konkursu-mezkopibas-darbu-veiksanai  24. augusta jaunumos «LVM izsludina konkursu mežkopības darbu veikšanai», atrodama sadaļa «vairāk par konkursu», kur sadaļā «Iepirkuma dokumentācija», atrodama informācija par pieteikšanos – Informatīvs materiāls par darbu EIS un Instrukcija finanšu piedāvājuma aizpildīšanai. Tiem kuri konkursam vēlas pieteikties pirmo reizi, to nevajadzētu atlikt uz pēdējo brīdi, jo ja nav pieejama internetbanka vai e-pasts, eID, reģistrācija ilgst līdz 3 dienām.

Vineta Kalve

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *