Grozījumi publisko iepirkumu likumā

  1. gada 1. augustā stājas spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, t.sk. grozījumi 8.2 pantā un 39.1 pantā attiecībā par pretendentu izslēgšanu no dalības iepirkumā. Būtiskākās izmaiņas paredz, ka gan pretendentam, gan personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, būs jānodrošina, ka to darbinieku vidējā stundas tarifa likme nav zemāka par 80% no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī. Savukārt, ja tiks konstatēti pretendenta vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nodokļu parādi iepirkuma izsludināšanas dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iepirkuma uzsākšanu vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

Avots: LVM

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *