Euroforesteru konference šogad Latvijā

No 2. līdz 5. jūlijam Ratniekos, Līgatnes novadā notika trešā Euroforesteru konference «Atvērti meža apsaimniekošanas un koksnes produktu pētniecībai». Pasākumā piedalījās šīs maģistrantūras programmas absolventi, tagadējie meža nozares darbinieki no 14 valstīm, tomēr lielākais dalībnieku skaits bija no Baltijas jūras reģiona valstīm.

Euroforesteru programma

Euroforesteri ir Zviedrijas Lauksaimniecības Universitātes starptautiskās Euroforesteru maģistrantūras studiju programmas studenti un absolventi.

Lai uzturētu profesionālos kontaktus ar kursa biedriem, zinātni un meža nozari, 2009. gadā Polijā tika rīkota pirmā Euroforesteru absolventu konference, iesaistot prezentāciju sesijās, darba grupās un izzinošās ekskursijās vairāk nekā 80 absolventu un mācībspēku no dažādām valstīm. Polijā vienprātīgi tika pieņemts lēmums turpmāk šāda veida konferences rīkot reizi trijos gados un visās valstīs, kas iesaistītas studiju programmā. Otrā Euroforesteru konference tika rīkota 2012. gadā Lietuvā.

Euroforesteru programmu ir absolvējuši vairāk nekā 700 studenti no vairāk nekā 40 valstīm. Programmas absolventi pārstāv ļoti dažādas meža nozares sfēras – sākot no pētniecības līdz pat valsts un privāto mežu apsaimniekošanai, dabas aizsardzībai. Tādēļ šāda veida konferences palīdz caur zinātnē un praksē gūtajām atziņām, veidot izpratni, par mūsu kopīgo lomu pasaules meža resursu apsaimniekošanā un to aizsardzībā.

Šoreiz – Latvijā

Trīs dienu garumā vairāk nekā 130 dalībnieki iepazinās ar Latvijas meža nozares aktuālajiem sasniegumiem, t.i. LVMI «Silava» un Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta realizēto pētījumu rezultātiem, kā arī ar praktiskajām inovācijām uzņēmumos A/S «Latvijas valsts meži», SIA «Bergvik Skog» un SIA «Skogssallskapet». Dalībnieki diskutēja par izaicinājumiem, ar ko savā darbībā saskaras gan mazu, gan lielu meža platību īpašnieki; sākot no meža apsaimniekošanas plānošanas līdz ekosistēmu pakalpojumu analīzei un komunikācijai ar sabiedrību. Noritēja aktīva pieredzes apmaiņa par dažādās valstīs ieviestiem inovatīviem problēmu risinājumiem.

Konferences ekskursijā dalībnieki iepazinās ar atsevišķiem nozīmīgiem praksē ieviestu inovāciju piemēriem, apskatot koka autoceļu, kurš tiek izmantots kokmateriālu izvešanai uz zemas nestspējas augsnēm AS «Latvijas valsts meži», kā arī šī uzņēmuma apsaimniekotas priežu sēklu plantācijas, kas nodrošina ar ģenētiski augstvērtīgu sēklu materiālu visu šīs koku sugas stādu ražošanu. Tāpat dalībnieki iepazinās ar risinājumiem invazīvo augu sugu apkarošanā SIA «Skogssallskapet» apsaimniekotajos mežos.

Raitis Rieksts-Riekstiņš

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *