ES politikai vajadzētu vairāk atzīt mežsaimniecības vērtības

Briselē šā gada 27. februārī notika atklātais seminārs ar politikas veidotājiem un ieinteresētajām pusēm ar nosaukumu «Vērtīgas mežsaimniecības vērtības».

Semināra mērķis bija veicināt dialogu par saskaņotu politiku un pārvaldības iespējām, kas var veicināt inovāciju piesaisti un ieguldījumus nozarē.

Jālīdzsvaro ekonomiskos, sociālos un vides aspektus

Eiropas valstu meža apsaimniekošanas organizāciju vadītāju pārstāvji ar politikas veidotājiem un ieinteresētajām personām apsprieda daudzfunkcionālas mežsaimniecības nozīmi kā sabiedrības labumu un to, kā nodrošināt meža ekosistēmu pakalpojumu sniegšanu.

Seminārā aktīvi piedalījās ES politikas veidotāji un ieinteresētās puses. Galvenās prezentācijas sniedza EP deputāte Miapetra Kumpula-Natri (Eiropas Parlaments), Ignacio Seoane (ĢD AGRI), Humberto Delgado Rosa (Enerģētikas ģenerāldirektorāts), Miranda Winram (Mežsaimniecības komisija Anglijā), Johan Elvnert (FTP). Pēc prezentācijām sekoja interaktīvā paneļdiskusija, kurā piedalījās IUCN un Coillte pārstāvji (Valsts meža organizācija, Īrija).

Eiropas valsts mežu asociācija (EUSTAFOR) uzskata, ka ES politikai, piemēram, ar bioekonomiku un lauku attīstībai saistītai politikai, būtu labāk jāatzīst ekosistēmas pārvaldības dimensija. Vienlaikus vides politikai ir skaidri jāatzīst mežu ilgtspējīgas pārvaldības daudzfunkcionalitāte.

Meži aizņem vairāk nekā 40 procentus no ES sauszemes teritorijas. Tie nodrošina bioekonomiku ar atjaunojamiem materiāliem, kā arī būtiskiem ekosistēmu pakalpojumiem. No vienas puses, daudzu ekosistēmu pakalpojumu sniegšana no mežiem ne vienmēr tiek atzīta un pienācīgi novērtēta. No otras puses, koksnes nodrošināšana, kas ir galvenais ienākumu avots mežsaimniecībā, bieži tiek uzskatīta par kompromisu citiem būtiskiem ekosistēmu pakalpojumiem. Meža apsaimniekošanas organizācijas pastāvīgi cenšas līdzsvarot ekonomiskos, sociālos un vides aspektus, rūpējoties par kopējo labumu, ko sniedz mūsu meži.

«Daudzu meža pakalpojumu piegādei ir nepieciešams ekonomisks pamatojums. Mēs esam dziļi pārliecināti, ka spēcīgai uz mežiem balstītai bioekonomikai ir jāietver ekosistēmas pārvaldības dimensija un pienācīgi jānovērtē koksnes un citu meža pakalpojumu sniegšana,» teica Eiropas valsts mežu asociācijas (EUSTAFOR) izpilddirektors Piotrs Borkovskis.

Par EUSTAFOR

EUSTAFOR, Eiropas Valsts mežu asociācija apvieno 33 valsts mežu apsaimniekošanas organizācijas no visas Eiropas, kas ir mežu apsaimniekotāji un biomasas piegādātāji dalībvalstīs. EUSTAFOR biedri nodarbina vadošos meža ekspertus ar fundamentālām zināšanām par meža apsaimniekošanu. Faktiski katras valsts mežsaimnieku loma ir līdzsvarot dažādas prasības, izmantojot daudzfunkcionālu mežsaimniecību, reaģējot uz vietējiem apstākļiem un sabiedrības vajadzībām, veicinot ilgtspējību un paaugstinot mežu vērtību. EUSTAFOR viedokļi ir balstīti uz vadības zināšanām, kas izriet no viņu ilgstošās pieredzes par Eiropas mežu daudzveidību.

Avots: eustafor.eu

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *