ES atbalstam saņemti 2664 pieteikumi

Noslēdzoties Lauku atbalsta dienesta (LAD) Eiropas Savienības (ES) mežsaimniecības atbalsta projekta intervenču LA 7 «Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai» un LA 8 «Atbalsts meža ekosistēmas noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un uzturēšanai» 1. kārtai, operatīvā informācija, kura iegūta LAD mājaslapā  liecina, ka saņemti 2664 pieteikumi, kuri aptver 34 % jeb 5 813 479 EUR no kopējā pieejamā projekta 1. kārtas finansējuma, kurš bija 16,9 miljoni EUR. Proporcionāli vismazāk pieteiktais publiskais finansējums pret piešķirto finansējuma apjomu konkrētai pozīcijai ir uz meža atjaunošanu pēc katastrofām (16 %), visvairāk – uz mežaudzes nomaiņas un meža retināšanas darbiem (49 %).

Apzinot dažādu meža īpašnieku (fizisku un juridisku personu) viedokļus nākas secināt, ka nelielais pieteikumu skaits izskaidrojams ar pieaugošo mežsaimniecības darbu izmaksu un atbalsta intensitātes nesamērību. Viņi atzīst, ka projekta finansējums nosedz arvien mazāku daļu pašreizējās darba izmaksas. Daļa atzīst, ka projektam nepieciešamo dokumentāciju sagatavot un iesniegt elektroniski LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (LAD EPS) paša spēkiem ir par sarežģītu, tāpēc šim nolūkam nākas izmantot ārpakalpojumu, kas īpašniekam rada papildus izmaksas. Administratīvais slogs rada meža īpašnieku pārdomas, vai pieteikties atbalsta maksājumiem.

Avots: MKPC

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *