ES atbalsta mežiem 2. kārtas rezultāti

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) operatīvo informāciju par pieteiktajiem projektiem ELFLA LAP pasākuma «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā», otrajā kārtā meža īpašnieki izrādījuši lielu aktivitāti, it īpaši apakšpasākumā «Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai», kurā pieteiktais projektu finansējums par 1 796 899 euro pārsniedz izsludināto finansējuma apjomu. Tā kā radās finansējuma iztrūkums, projekti tika ranžēti atbilstoši projektu atlases kritērijiem.

Atbalstīti ir 2102 projekti, bet diemžēl 210 projekti ir palikuši zem svītras un atbalstu projektu realizēšanai nesaņems. Salīdzinot ar pirmo kārtu, otrā ir bijusi daudz veiksmīgāka, jo atbalstu ir saņēmuši lielākā daļa no projektiem.

Apakšpasākums Pieteikumu skaits Pieteiktais publiskais finansējums Izsludinātais finansējums Finansējuma pārpalikums vai iztrūkums
Meža ieaudzēšana 309 1 201 305 4 000 000 2 798 658
Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana 30 91 397 500 000 408 603
Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai 2 387 6 796 899 5 000 000 -1 796 899
KOPĀ 2 540* 8 089 601 X X
t.sk. iesniegts EPS 85%

 

Avots: LAD, new.llkc.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *