Eiropas mežu īpašnieki: atslēga bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai

Eiropas Mežu īpašnieku konfederācija (CEPF) 20.maijā, Briselē, iepazinās ar Eiropas Komisijas mērķiem, kas norāda uz globālajām bioloģiskās daudzveidības prioritātēm, jaunajā ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijā līdz 2030. gadam.

CEPF atzinīgi vērtē vispārējo mērķi saglabāt un uzlabot bioloģisko daudzveidību, tostarp Eiropas mežos. Tomēr stratēģija palaiž garām iespēju nodrošināt politikas saskaņotību un pienācīgi atzīt klimata un bioloģiskās daudzveidības ieguvumus, ko rada ilgtspējīgas un vietējās izcelsmes koksnes izmantošana.

Aicina izvēlēties piemērotus finanšu instrumentus

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ir daļa no Eiropas mežu īpašnieku ikdienas pārvaldības darbībām. Jaunajā bioloģiskās daudzveidības stratēģijā netiek ņemts vērā šis darbs un ar to saistītie sasniegumi, kas līdz šim izdarīti Eiropas mežos, un tādējādi netiek atzīts meža īpašnieku pozitīvais loms. Tā vietā tas piedāvā saistošus mērķus ar neatbildētiem jautājumiem, tostarp skaidru un saskaņotu definīciju trūkumu, dinamisko notikumu, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, neņemšanu vērā, mērķu sociālo un ekonomisko ietekmi, kā arī piemērotus finanšu instrumentus to sasniegšanai.

Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas princips, kas ir visu ar mežsaimniecību saistīto darbību pamats, drīzāk būtu jāuzskata par iespēju turpināt sniegt praksi, kas aizsargā bioloģisko daudzveidību, ņemot vērā klimata pārmaiņu ietekmi, vienlaikus nodrošinot, ka citi mežu sniegtie ekosistēmas pakalpojumi piegādāt līdzsvarotā veidā. «Aktīva un ilgtspējīga mežu apsaimniekošana uztur mūsu mežus veselīgus un izturīgus . Pagaidām mēs redzam šo faktu, kā arī holistisko pieeju daudzfunkcionālajiem mežiem, kas trūkst jaunajā stratēģijā,» komentēja CEPF  ģenerālsekretāre Fanija Poms Langue. 

Jaunajā ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijā būs jāredz gandrīz sešpadsmit miljoni Eiropas privāto mežu īpašnieku, kas ir atbildīgi par apmēram sešdesmit procentu Eiropas mežu platības pārvaldīšanu kā partnerus, jo viņi ir savas mežu bioloģiskās daudzveidības aizbildņi. Tādēļ uzticībai un sadarbībai ar mežu īpašniekiem, kas ir izrādījušies neaizstājams Natura 2000 tīkla panākumu elements, jābūt šīs stratēģijas ieviešanas priekšplānā.

Jaunā stratēģija plāno izstrādāt nākotnes pamatnostādnes, kas saistītas ar ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, paralēli ES meža stratēģijai pēc 2020. gada: «Mēs aicinām Eiropas Komisiju iekļaut un sagatavot šīs pamatnostādnes meža stratēģijā, nevis blakus, atzīstot reģionālās atšķirības ainavās un dzīvotnēs un pilnībā ievērojot īpašumtiesības, ievērojot labāko un brīvprātīgo praksi un plašākā mērogā nekā tikai bioloģiskā daudzveidība,»  piebilda Langue kundze.  CEPF rūpīgi izpētīs atjaunināto stratēģiju un iesaistīsies uz risinājumiem orientētā dialogā ar ES institūcijām un citām ieinteresētajām personām.

CEPF

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *