Sākums » Arhīvs pēc rubrikas » Likumdošana (Lapa 25)
Nosaka sodu par nelikumīgi iegūto un importēto kokmateriālu tirdzniecību

Nosaka sodu par nelikumīgi iegūto un importēto kokmateriālu tirdzniecību

Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz noteikt nacionāla līmeņa sankcijas par nelikumīgi iegūto un importēto kokmateriālu vai no tiem iegūtu koka izstrādājumu laišanu tirgū. Grozījumi izstrādāti saskaņā Eiropas Padomes regulu, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus. Šobrīd Administratīvo pārkāpumu kodeksā jau ir noteikts sods […]

Izstrādās jaunu pieeju meža apsaimniekošanas plānošanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Izstrādās jaunu pieeju meža apsaimniekošanas plānošanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Vides risinājumu institūts (VRI) uzsācis īstenot projektu «Pasākumu plānošana mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās» (Nr. 1–08/356/2014). Projekts aptvers četras Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) apsaimniekotās teritorijas – Gaujas, Ķemeru, Slīteres un Rāznas nacionālo parku. VRI izstrādās jaunu, integrētu pieeju meža apsaimniekošanas plānošanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) Latvijā, balstot to uz […]

☂ Mežs un ceļš – kur drīkst cirst, kur nedrīkst?

☂ Mežs un ceļš – kur drīkst cirst, kur nedrīkst?

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
☂ Cirsmā jāatstāj arī sausie koki

☂ Cirsmā jāatstāj arī sausie koki

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Plāno uzlabot kooperatīvu atbilstības izvērtēšanas procesu

Plāno uzlabot kooperatīvu atbilstības izvērtēšanas procesu

Zemkopības ministrija sagatavojusi jaunu Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu, to pilnveidojot. Precīzi noteikts, kādi darījumi ir ieskaitāmi lauksaimniecības preču un pakalpojumu vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījumā, kādi pakalpojumi ir uzskatāmi par lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumiem. Lauku attīstības programmas 2014-2020 ietvaros jaunās […]

Par meža dzīvnieku postījumiem atbild pats meža īpašnieks

Par meža dzīvnieku postījumiem atbild pats meža īpašnieks

Šogad spēkā stājās jaunas Medību likuma prasības, saskaņā ar kurām par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un zaudējumiem, ja medību tiesības nav nodotas citam medību tiesību lietotājam, ir atbildīgs pats zemes īpašnieks. Nododot medību tiesības mednieku formējumam, jānoslēdz līgums, kurā jānosaka abu pušu tiesības un pienākumi. Ja medību tiesību nodošanas līgumā nav paredzēts citādi, zemes īpašnieka […]

☂ Upju un ezeru aizsargjoslās pastāv ierobežojumi

☂ Upju un ezeru aizsargjoslās pastāv ierobežojumi

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
DAP un VMD sadarbosies ciešāk

DAP un VMD sadarbosies ciešāk

Operatīva informācijas apmaiņa starp Valsts meža dienestu un  Dabas aizsardzības pārvaldi un  tālāka saskaņota rīcība, ja tiek konstatēts pārkāpums meža apsaimniekošanas, dabas aizsardzības vai medību jomā, to paredz Valsts meža dienesta (VMD) un Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) starpresoru vienošanās par savstarpējo sadarbību. Vienošanās mērķis ir uzlabot savstarpējo sadarbību aizsargājamo teritoriju uzraudzībā un novērst darbības dublēšanos. […]

Kāds ir sods par noziegumu pret mežu

Kāds ir sods par noziegumu pret mežu

Tiesu statistika par 2013. gadu aptver ziņas par personām, kuras ir notiesātas pēc Krimināllikuma 109. panta «Patvaļīga koku ciršana un bojāšana». Notiesātās personas pēc dzimuma: 2013.gadā pie kriminālatbildības par patvaļīgu koku ciršanu un bojāšanu (KL 109.p.) sauktas un notiesātas 50 personas, tai skaistā – 2 sievietes. Personas ar iepriekšējo sodāmību: No visām 50 notiesātajām personām, […]