Sākums » Arhīvs pēc rubrikas » ZIŅAS » Sabiedrībā » Izglītība (Lapa 7)
Meža fakultāte svin 75 gadu jubileju

Meža fakultāte svin 75 gadu jubileju

Aizvadīti 95 gadi kopš augstākās mežizglītības pastāvēšanas valstī un godināta LLU Meža fakultāte (MF), atzīmējot tās apaļo 75 gadu jubileju. Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Aulā 17. oktobrī  pulcējās vairāki simti mācībspēki, studenti, absolventi, meža nozarē strādājošie speciālisti un viesi, lai atsauktu atmiņā savu studiju laiku. Nenogurstošs darbs arī nākotnē Latvijas nacionālā bagātība ir mežs un […]

Meža Ābece jāapgūst jau bērnībā

Meža Ābece jāapgūst jau bērnībā

No 2005. gada katru otro gadu Latvijā tiek rīkots pasākums skolēniem un meža īpašniekiem «Meža ABC». Kuldīgā tiekoties ar pasākuma idejas autori Sigitu Vaivadi uzzinājām, ka jau šī gada septembrī tiks uzsākta 2015. gada «Meža ABC» plānošana, kas notiks 15. un 16. maijā. Zināšanas IR jānodod Pasākums radies pateicoties Sigitai Vaivadei, kura audzinot savus bērnus, […]

Jauniešu koka idejas izgrezno novadu

Jauniešu koka idejas izgrezno novadu

Projekts « Kokapstrādes popularizēšana Medumu pagastā» tika atbalstīts Daugavpils novada rīkotajā projektu konkursā «Uzlabosim savu ikdienu». Darbnīcas ietvaros Medumu pagasta jauniešu biedrības «Medumu cerība» jaunieši vasarā veidoja informācijas stendus un informatīvās norādes, kuras izvietoja pagasta teritorijā. Atbalstot jauniešus, novads iegūst vairāk nekā plānots Projekta «Kokapstrādes popularizēšana Medumu pagastā» mērķis ir veicināt jauniešu lietderīgu brīvā laika […]

Daudz studēt gribētāju

Daudz studēt gribētāju

8.jūlijā noslēgusies pieteikumu iesniegšana uz pamatstudijām 11 Latvijas augstskolās. Lielākais pieteikumu skaits LLU ar pirmo prioritāti saņemts pamatstudiju programmās «Lauksaimniecība», «Veterinārmedicīna» un «Mežinženieris», kurās šobrīd ir sīvākā konkurence uz valsts finansētajām budžeta vietām. Tostarp maģistra programmās saņemti 411 pieteikumi uz pilna laika, bet 23 pieteikumi uz nepilna laika studijām. Kopumā lielāko   pieteikumu skaitu saņēmušo programmu […]

LLU Meža fakultātes speciālisti īsteno Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektu:

LLU Meža fakultātes speciālisti īsteno Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektu:

«Atjaunojamie energoresursi un vides apstākļu uzlabošana attīstībai». Kārklu stādījumu ierīkošana pamazām kļūst par alternatīvu zemkopības kultūru neliela izmēra laukos, problemātiskās, mazauglīgās platībās. Kā jebkura lauksaimniecības kultūra, arī kārkls spēj labi augt un sasniegt ievērojamu biomasu vien tad, ja ir pieejami tām nepieciešamie barības vielu resursi. Sadzīves notekūdens dūņu, koksnes pelnu un digestāta sastāvs ir piemērots, […]

Ja klienti maksā, tad viss ir kārtībā!

Ja klienti maksā, tad viss ir kārtībā!

SIA «Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts» (MeKA) vienīgais valdes loceklis uzskata, ka Latvijas zinātnisko institūciju darbības starptautiskā izvērtējuma rezultāti neatspoguļo to, kas SIA partneriem ir būtiski. Jautāts, ar kādu instrumentu palīdzību nākotnē plāno atbildīgi risināt nozares izvirzītos meža un koksnes produktu attīstības un profesionālās izglītības pilnveidošanas jautājumus, lai sasniegtu savus izvirzītos mērķus, […]

Jaunākās tendences meža apsaimniekošanā

Jaunākās tendences meža apsaimniekošanā

14. februārī Mežzinātnes dienu ietvaros LLU Meža fakultātē notika seminārs «Meža apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumenti». Sadarbībā ar AS «Latvijas valsts meži» (LVM) un SIA «Metrum», LLU Meža fakultātes organizētajā Mežzinātnes dienā piedalījās ap 100 interesentu no dažādām ar meža nozari saistītām organizācijām – LVMI «Silava», Zemkopības ministrijas, LVM u.c., lai iepazītos un vērtētu valsts […]