Sākums » Arhīvs pēc rubrikas » ZIŅAS » Uzņēmumi
Valsts kapitālsabiedrību nodošanas plāns centralizētam pārvaldītājam ieildzis

Valsts kapitālsabiedrību nodošanas plāns centralizētam pārvaldītājam ieildzis

Visu komerciālo valsts kapitālsabiedrību nodošana centralizētam valsts kapitāla daļu pārvaldītājam sākotnēji tika ieplānota līdz 2021. gada 2.pusei. Kā norādīja «Pārresoru koordinācijas centra» Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne, apspriešanā no uzņēmumiem, organizācijām un iestādēm līdz 08.05.2020. par konceptuālo ziņojumu «Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības politiku, valsts kapitālsabiedrību iedalījumu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības funkciju pakāpenisku […]

Veiks meža izstrādi

Veiks meža izstrādi

SIA «Rīgas meži» veiks meža izstrādes darbus Dzidriņu ciema tuvumā Stopiņu novadā un Rīgas apkaimes Brekši tuvumā120 ha lielā platībā, lai nodrošinātu meža ilgtspējīgu ekoloģisko vērtību, rekreatīvo un ekonomisko funkciju uzturēšanu ilgtermiņā. Darbi tiks veikti atbilstoši Stopiņu novada teritorijas plānojumam meža teritorijā «Mežu teritorija». Meža izstrādes darbu laikā tiks cirsti koki krājas kopšanas un izlases […]

LVM padome apstiprinājusi AS «Latvijas valsts meži» vidēja termiņa darbības stratēģiju

LVM padome apstiprinājusi AS «Latvijas valsts meži» vidēja termiņa darbības stratēģiju

AS «Latvijas valsts meži» (LVM) padome 14. oktobrī ir apstiprinājusi uzņēmuma vidēja termiņa darbības stratēģiju laika posmam līdz 2025. gadam. Šis ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikti LVM attīstības pamatvirzieni un sasniedzamie mērķi, ievērojot sabiedrības intereses. «Neskatoties uz to, ka vidēja termiņa stratēģijas pamatā ietverti pēdējā gada laikā apstiprinātie nacionāla līmeņa plānošanas dokumentos iekļautie […]

Latvijas Meža īpašnieku biedrībai 15 gadu jubileja

Latvijas Meža īpašnieku biedrībai 15 gadu jubileja

30.septembrī Rīgā notika Latvijas Meža īpašnieku biedrības kopsapulce, kas veltīta biedrības darbības 15 gadu jubilejai. Visus šos gadus biedrības galvenie uzdevumi ir nemainīgi – pārstāvēt meža īpašnieku intereses veidojot ekonomiski pamatotus un ilgtspējīgus meža apsaimniekošanas nosacījumus Latvijā. Sabiedrības un meža īpašnieku interesēm jāiet roku rokā Biedrības vadītājs Arnis Muižnieks, skaidro, ka biedrība šajos gados ir […]

Brīvpieejas informācija par meža teritorijām – atbalsts mežsaimniecībai un atpūtai

Brīvpieejas informācija par meža teritorijām – atbalsts mežsaimniecībai un atpūtai

Pašlaik brīvpieejas datu apjoms pieejams par 1 273 753 meža nogabaliem, un aptver gandrīz 65% no visas meža platības Latvijā jeb 1 966 895 hektārus. AS «Latvijas valsts meži» (LVM) iniciatīvai par meža teritoriju ģeogrāfiskās informācijas publiskošanu pievienojušies arī meža īpašnieki un apsaimniekotāji. Kopumā tas jebkuram interesentam atklāj kartogrāfisko informāciju par meža nogabala atrašanās vietu, […]

VMD aicina jautājumus kārtot attālināti

VMD aicina jautājumus kārtot attālināti

Pēdējā nedēļā valstī kopumā un atsevišķās pilsētās strauji saasinājusies situācija saistībā ar Covid–19 izplatību. Valsts meža dienests aicina visus meža īpašniekus un citus apmeklētājus, ļoti rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt mežniecību klātienē un izmantot iespēju jautājumus nokārtot attālināti. Iestādei adresētos iesniegumus ir iespējams iesniegt – tiešsaistē Meža valsts reģistrā, vai rakstot uz  mežniecības oficiālo e–pasta adresi, […]

Rudens – meža ceļu būvdarbu pieņemšanas laiks

Rudens – meža ceļu būvdarbu pieņemšanas laiks

Šogad AS «Latvijas valsts meži» (LVM) Zemgales reģionā noslēgti līgumi par meža autoceļu būvniecību 84 km apjomā. Pašlaik būvdarbi pabeigti 35,4 km apjomā no kuriem 27,2 km jau pieņemti ekspluatācijā. Būvdarbi pabeigti arī attēlā redzamajā Robežas ceļā, kura garums 1,338 km. Tas atrodas uz robežas starp Zemgales un Ziemeļkurzemes reģionu. Būvdarbus veica SIA «Meliorceltnieks», kas […]

Meža apsaimniekošanas darbu konkursā – rekordliels piedāvājumu skaits

Meža apsaimniekošanas darbu konkursā – rekordliels piedāvājumu skaits

Ir noslēgusies pieteikšanās AS «Latvijas valsts meži»  (LVM) atklātajam konkursam «Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2021. – 2023. gadā», saņemot vairāk nekā 240 interesentu piedāvājumus. Šogad ir ievērojami pieaugusi darbu veicēju interese.  Pašlaik iepirkuma komisija strādā pie iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas, lai nonāktu pie konkursa rezultātiem. Darbs pie piedāvājuma izvērtēšanas ilgs vairākus mēnešus un […]

LVM pētīs koka pāļu izturību meža autoceļu būvniecībai

LVM pētīs koka pāļu izturību meža autoceļu būvniecībai

AS «Latvijas valsts meži» (LVM) uzsākusi darbu pie pētījuma sagatavošanas par alternatīvu un Latvijas apstākļiem inovatīvu pieeju meža autoceļa būvniecībā uz vājas nestspējas gruntīm – koka pāļu izmantošanu, lai šķērsotu lokālus, bet salīdzinoši dziļus kūdras ieslēgumus. LVM kopā ar būvprojektu izstrādātājiem ir atradusi dažādus risinājumus lokālu kūdras slāņu pārvarēšanai līdz 3,5 metru dziļumam. 2021. gada […]

Iespēja pieteikties darbam valsts mežu mežsaimniecībā

Iespēja pieteikties darbam valsts mežu mežsaimniecībā

Darbam valsts mežsaimniecībā izsludināts konkurss, kurā līdz 22. septembrim aicināti pieteikties darbu veicēji ar mežkopības darbu pieredzi vai bez tās. Lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu mežu kopšanu un atjaunošanu, AS «Latvijas valsts meži» (LVM) izsludina atklātu konkursu meža stādīšanas, jaunaudžu kopšanas, agrotehniskās kopšanas un atjaunoto platību aizsardzības darbu veikšanai 2021.–2023. gadam. Piedāvājumi jāiesniedz elektroniskajā iepirkumu […]

AS «Latvijas valsts meži» pusgada peļņa – 49,2 miljoni eiro

AS «Latvijas valsts meži» pusgada peļņa – 49,2 miljoni eiro

AS «Latvijas valsts meži» (LVM) padome ir izskatījusi uzņēmuma darba rezultātus šī gada pirmajos sešos mēnešos, kuros LVM ieņēmumi bija 173,7 miljoni eiro, bet peļņa pirms nodokļiem – 49,2 miljoni eiro. Peļņas rādītājs par 25,9 miljoniem pārsniedz iepriekš apstiprināto pusgada plānu, bet ieņēmumi plānu pārsniedz par 15,7 miljoniem. Intensīvi atjauno mežu platības LVM šogad izmantoja […]

LVM padome apstiprinājusi AS «Latvijas valsts meži» ilgtspējas pārskatu

LVM padome apstiprinājusi AS «Latvijas valsts meži» ilgtspējas pārskatu

1. jūlijā AS «Latvijas valsts meži» (LVM) padome apstiprināja uzņēmuma ilgtspējas pārskatu par 2019. gadu. Pārskats pirmoreiz sagatavots atbilstoši starptautiski atzītām «Global Reporting Iniciative» (GRI) vadlīnijām, un tas atspoguļo LVM darbību līdzsvarotu uzņēmuma ekonomisko, sociālo un vides stratēģisko mērķu sasniegšanā. LVM stratēģiskos ekonomiskos mērķus, piemēram, palielināt ilgtermiņa peļņu, palielināt apsaimniekojamo aktīvu un kokaudžu vērtību un […]