Brīvprātīgai dabas aizsardzībai pieteikušies 113 īpašnieki

Līdz šī gada 31. oktobrim Dabas pārvalde pirmoreiz meža īpašniekus aicināja pieteikties pilotprogrammā «Dzīvais mežs», lai veicinātu dabas daudzveidības saglabāšanu privātajos mežos.

Privāto mežu īpašnieki varēja piedalīties vienā vai vairākās apakšprogrammās, piesakot  0,1 ha, līdz 15 ha meža izvēlētajā apakšprogrammā.

Kā liecina Dabas aizsardzības pārvaldes LIFE IP LatViaNature Kompensāciju nodaļas vadītāja Ģirta Baranovska sniegtā informācija, provizoriski pieteikušies 113 meža īpašnieki. Pieteiktā platība – aptuveni 700 ha (programmā paredzēts uzņemt vismaz 370 ha).

Ņemot vērā, ka Mežu pilotprogramma «Dzīvais mežs» ilgs no 2023. līdz 2026. gadam, tas, vai vēl būs kādas pieteikšanās reizes šajā laikā, tiks lemts pēc pieteikumu izvērtēšanas, bet tādas šobrīd nav plānotas.

Uz jautājumu, cik daudz laika  (nedēļā, mēnesī) no meža īpašnieka prasīs piedalīties visās pilotprojekta aktivitātēs – piedalīties mācībās, iesaistīties rezultātu novērtēšanā, saņemt sertificēta meža biotopu eksperta konsultācijas un citās aktivitātēs, kuras paredzētas pilotprogrammas «Dzīvais mežs» mērķiem, Ģirts Baranovskis atbild: «Paredzēts, ka katrs īpašnieks gadā aptuveni vienu dienu pavadīs apmācībās un vienu dienu monitoringā – sekos līdzi meža dabas daudzveidībai.»

Atbalsta apmērs par vienu atbalsttiesīgo hektāru, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir šāds:

• pretendentam, kam vienā zemes vienībā ir viena veida saimnieciskās darbības ierobežojumi:

1) 160 EUR – aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;

2) 120 EUR – aizliegta galvenā cirte;

3) 45 EUR – aizliegta kailcirte;

• pretendentam, kam vienā zemes vienībā ir vairāku veidu saimnieciskās darbības ierobežojumi, – 112 EUR.

Kompensācijas – ikgadējā atbalsta maksājuma apmērs par vienu hektāru, kurā ievēroti visi kompensācijas saņemšanas nosacījumi, ir šāds:

1) 44 EUR – aizliegta lauksaimnieciskā darbība: lauksaimniecības zemēs aizliegta uzaršana un kultivēšana vai aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība;

2) meža zemēs atkarībā no saimnieciskās darbības ierobežojuma veida visa gada laikā: 

• 157 EUR – aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība vai aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē;

• 128 EUR – aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē;

• 43 EUR – aizliegta koku ciršana kailcirtē. Kompensāciju – ikgadējo atbalsta maksājumu meža zemēs piešķir tad, ja mežaudze ir sasniegusi vismaz 20 gadu vecumu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *