Atskatoties uz 2023. gadā paveikto, aizvadīta «Mežsaimnieks» biedru kopsapulce

27. aprīlī Rīgā norisinājās Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības «Mežsaimnieks» biedru kopsapulce. Tajā tika apspriesti galvenie finanšu rādītāji par 2023. gadu un jautājumi tālākai kooperatīva attīstībai.

2023. gads noslēgts ar teju 10 miljonu eiro apgrozījumu

Biedru kopsapulces galvenais temats bija kooperatīva 2023. gada pārskata izvērtēšana – klātesošie uzklausīja Valdes ziņojumu un Padomes ziņojumu, noslēgumā balsojot par 2023. gada pārskata apstiprināšanu.

2023. gadu MPKS «Mežsaimnieks», neskatoties uz dažādajiem izaicinājumiem, ir noslēdzis ar peļņu. 9,9 miljonu eiro lielais apgrozījums, lai arī ir nedaudz zemāks par 2022. gada apmēru, rezultātā nesis 167,5 tūkstošu eiro peļņu, kas ir ievērojami pieaugusi salīdzinājumā ar aizvadīto četru gadu nogriezni.

»Neskatoties uz svārstībām apaļkoku tirgū, 2023. gadu izdevies noslēgt uz pozitīvas nots. Pārdoto apaļkoku apjoms sasniedza 113 tūkstošus kubikmetru, pārsniedzot 2022. gada apjomu,» akcentē kooperatīva valdes priekšsēdētājs Māris Dreija.

Sasniegtie pozitīvie rezultāti ir svarīgi, lai kooperatīvam nākotnē būtu iespēja saņemt Eiropas Savienības finansējumu organizācijas attīstībai. Šādi attīstības projekti kooperatīvam ļauj audzēt savu kapacitāti un uzlabot biedra īpašumu apsaimniekošanu.

M. Dreija norāda: «Mežkopības darbu organizēšana un pieaugošais pieprasījums pēc kvalitatīviem stādiem, lai mežu atjaunotu, apliecina kooperatīva biedru vēlmi mežu apsaimniekot ilgtspējīgi. 2023. gadā arī pārsniegta 1000 kooperatīva biedru robeža, un jauni meža īpašnieki turpina pievienoties kooperatīvam. Tas apliecina, ka esam stabils mežsaimniecības uzņēmums, kā arī uzticams partneris meža īpašniekiem.»

Padomes vērtējums par 2023. gadu un skats gaidāmajā

Padome savā ziņojumā biedru kopsapulces ietvaros norādīja, ka, neskatoties uz ekonomiskajām svārstībām, kooperatīvs «Mežsaimnieks» nākotnē var lūkoties ar gaišu skatu. Galvenie uzsvari 2024. gadam tiek minēti:

• mežkopība, tās kapacitāte un kvalitāte;

• klientu apkalpošana un tās kvalitāte;

• savas ražošanas jaudas.

Paredzams, ka izaicinājumu netrūks – zaļais kurss, tā attīstība un administratīvā sloga pieaugums uz meža īpašnieku pleciem, Satversmes tiesas spriedums un tam sekojošās tiesiskās prakses, kooperatīva loma, komunikācija ar biedriem un sabiedrību ir tikai daži no tiem.

Kā Padomes vārdā skaidro padomes priekšsēdētājs Agris Punculs, 2023. gads vērtējams kā finanšu un procesu stabilizācijas gads – ir nostabilizējies darbinieku kolektīvs un tā sadarbība, pakāpeniski turpinās ražošanas un klientu apkalpošanas procesu sakārtošana, stabilizēts pēdējos darbības gados vienmēr izaicinājumu pilnais finanšu stāvoklis.  «Kooperatīva darbības saimnieciskie rādītāji un iepriekšējos periodos veiktais Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaistes darbs nesis pirmos augļus 2023. gadā, ļaujot to noslēgt ar vērā ņemamu peļņu,» saka A. Punculs.

Biedru kopsapulce ieskicē aktuālos virzienus 2024. gadam

Kooperatīvs «Mežsaimnieks», pārkāpjot 1000 biedru slieksni 2023. gada izskaņā, ir apņēmības pilns rast arvien jaunus risinājumus meža īpašnieku interešu aizstāvībai un kooperatīva biedru kopējā labuma gūšanai.

Tieši tāpēc kopsapulces otrā daļa tika veltīta diskusijām par nākotnes attīstību.  «Biedri jau iepriekš norādījuši, ka kooperatīva attīstību redz, veicot lielākus ieguldījumus pašu kapitālā, tajā skaitā iepērkot savu mežizstrādes tehniku, kas arī ir viens no aktuālajiem valdes darba kārtības punktiem,» par aktuālo norāda kooperatīva valdes loceklis Andis Malējs.

Tāpat kopsapulces laikā tika diskutēts par nepieciešamību kooperatīvam, piesaistot biedru līdzekļus, veikt ieguldījumus meža īpašumu iegādē, tādējādi nodrošinot īpašumu palikšanu vietējā kapitāla rokās.

Klātienes norise pēc vairāku gadu pauzes

Kopsapulce pirmo reizi kopš Covid–19 pandēmijas norisinājās klātienē. Lai arī attālināta kopsapulces norise, ņemot vērā plašo biedru pārstāvniecību visā Latvijā ir ērtāka, tikšanās klātienē ļauj stiprināt kooperatīva biedru piederību un savstarpējo saikni, kas efektīvai kooperatīva darbībai ir būtiski. Kopsapulci apmeklēja gan ilggadēji un aktīvi biedri, gan pavisam nesen kooperatīvam pievienojušies meža īpašnieki.

MPKS «Mežsaimnieks» biedru kopsapulce notiek reizi gadā. Tajā aicināti piedalīties visi kooperatīva biedri.

Vineta Kalve

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *