Atmežošanas kompensācija pienāksies arī par nomātu īpašumu

Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus noteikumos, kas nosaka atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijus, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

Izmaiņas noteikumos paredz, ka turpmāk atmežošanas izraisīto oglekļa dioksīda piesaistes potenciāla samazināšanu varēs kompensēt ne tikai, ieaudzējot mežu savā zemē, bet meža ieaudzēšanai paredzētā zeme varēs būt arī citas personas īpašumā. Tādā gadījumā būs jāsaņem zemes īpašnieka rakstveida pilnvarojums par mežaudzes atzīšanu par kompensējamo mežaudzi, kurš personai, kas nav zemes īpašnieks, dos tiesības ieaudzēt mežu.

Turpmāk par kompensējamo mežaudzi varēs atzīt arī dabiski ieaudzētu un izkoptu bērzu mežaudzi, jo mežkopības praksē ir pierādījies, ka šādas mežaudzes koksnes ražībā un CO2 piesaistē ir līdzvērtīgas sētām un stādītām bērzu mežaudzēm.

Noteikumos plānots arī precizēt atmežošanas kompensācijas aprēķina pieprasījumam pievienojamo plāna materiālu. Ja zemes lietojuma maiņa tiks plānota plantācijas mežam vai atmežošanu paredzēs kompensēt ar meža ieaudzēšanu citā vietā, atmežošanas kompensācijas aprēķina pieprasījumam varēs pievienot atmežojamās meža zemes skici, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā.

Avots: Zemkopības ministrija

 

Saņem UIN atlaidi

Ministru kabinets (MK) atbalstījis Ekonomikas ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaides piešķiršanu vienam no «Graanul Invest» grupas uzņēmumiem SIA «Broceni Pellets» investīciju projekta «Koksnes granulu rūpnīcas izveide Brocēnu novadā» īstenošanai. SIA «Broceni Pellets» investīciju projekta ietvaros plāno veikt ieguldījumus 21,6 milj. eiro apmērā, līdz ar to pēc projekta īstenošanas SIA «Broceni Pellets» būs tiesības piemērot UIN atlaidi 5,4 milj. eiro apmērā.

Šis ir 27. projekts, kuru Ministru kabinets ir atbalstījis, starp kuriem ir bijuši arī meža nozares uzņēmumi: AS «Stora Enso Latvija», AS «Latvijas Finieris», SIA «Kronospan Riga», SIA «Cross Timber Systems».

Likums «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» paredz UIN atlaidi par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem. Likums paredz piemērot UIN atlaidi 25% (ja kopējā sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa ir līdz 50 milj. eiro) vai 15% (ja kopējā sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa ir no 50 milj. eiro līdz 100 milj. eiro) apmērā par investīciju summu, kas pārsniedz 10 milj. eiro.

Avots: Ekonomikas ministrija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *