Atjauno atbalsta programmu jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņai

_D8D1064_cv

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam «Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana» saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 «Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai» un 2009.gada 10.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1145 «Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma «Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana» īstenošanai» aktivitātē jaunaudžu kopšana un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņa.

Piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 31.oktobra līdz 2014.gada 1.decembrim ar kopējo publisko finansējumu 1 045 400 EUR. Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir līdz 2015.gada 15.augustam.

Pretendējot uz atbalstu Atbalsta pretendentam jāievēro «de minimis» atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība. Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā «Atbalsta veidi» → «Projekti un investīcijas» → Atbalsta pasākumi vai Atbalsts mežsaimniecībai. Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000, 67027804).

Avots: LAD

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *