Atbalsts mežsaimniecības infrastruktūras attīstībai

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis projektu iesniegšanas otro kārtu pasākuma «Ieguldījumi materiālajos aktīvos» apakšpasākumam «Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā», kurā pieejamais publiskais finansējums fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām EUR 10 519 239, bet valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem – 36,5 milj. eiro.

Pasākuma mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu. Pasākumā atbalsta šādu ar mežsaimniecību saistītu aktivitāti: meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma).

Atbalsta nosacījumi: – pārbūvējamai vai atjaunojamai meliorācijas sistēmai jābūt reģistrētai meliorācijas kadastrā; – meliorācijas sistēmā būvdarbi veikti pirms vairāk nekā 15 gadiem; – izrokamās grunts apjoms ir vismaz 30 % no atjaunojamās meliorācijas sistēmas izbūvē izraktās grunts apjoma (m3).

Atbalsta intensitāte: – meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana – 60%; – videi draudzīgu meliorācijas sistēmu ierīkošana – 80%; – meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana kopprojektos – 70%; – pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas – 90%; – meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana valsts nozīmes sistēmās – 100%. Plānošanas periodā maksimālā attiecināmā summa vienam atbalsta pretendentam ir 300 000 EUR.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 4. janvāra līdz 2016. gada 4. februārim.

Avots: LAD

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *