Atbalsts mežkopībai un mežizstrādei

Lauku atbalsta dienests izsludinājis atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātē «Esošās saimniecības darbības attīstība vai dažādošana». 10.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015. gada 15.jūlija līdz 2015.gada 14. augustam ar kopējo publisko finansējumu 2 500 000,00 EUR apmērā. Šajā kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir 2015. gada 1.novembris.

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību vai nodarbinātību lauku teritorijā un dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes. Šīs kārtas ietvaros ir atbalstāma pamatlīdzekļu iegāde. Būvniecība aktivitātes ietvaros nav atbalstāma.

Atbalsta pretendents ir juridiska persona vai individuālais komersants, kam ir noslēgts pārskata gads un Valsts ieņēmumu dienestā iesniegta iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija vai gada pārskats.

Pasākuma ietvaros atbalsta pretendenti – iedalās divās grupās: 1) kuru saimnieciskā darbība ir saistīta ar lauksaimniecisko darbību (vismaz 51% ieņēmumu no lauksaimnieciskās darbības), uz atbalstu var pretendēt mikrouzņēmumi, mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji; 2) kuru saimnieciskā darbība nav saistīta ar lauksaimniecisko darbību, uz atbalstu var pretendēt tikai mikrouzņēmuma statusam atbilstoši uzņēmumi.

Projekta īstenošanas nozares: 1) mežkopības un citas mežizstrādes darbības: meža audzēšana: mežu un koku rindu stādīšana, pārstādīšana, retināšana un saglabāšana; jaunaudzes audzēšana, papīrmalkas un malkas ieguve; 2) mežsaimniecības palīgdarbības: mežistrādes pakalpojumu sniegšana –  apaļkoku pārvadāšana mežā.

Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes: 1) jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (tehnika, iekārtas un aprīkojums, tai skaitā datorprogrammatūra) iegādes izmaksas, lai tieši nodrošinātu ražošanas procesu attiecīgajā projekta īstenošanas nozarē; 2) mobilās tehnikas iegāde ja atbalsta pretendents vismaz vienu gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir reģistrējis uzņēmumu lauku teritorijā un nodrošina šo piesaisti lauku teritorijai visu projekta uzraudzības laiku.

Atbalsta intensitāte: 1) 40% no projekta attiecināmām izmaksām  pasākumā atbalstāmajā nozarē; 2) 50% no projekta attiecināmām izmaksām  pasākumā atbalstāmās nozares mežaudžu kopšanai un atjaunošanai paredzēta jauna aprīkojuma un rokas motorinstrumentu, kā arī darba aizsardzības līdzekļu iegādei.

Attiecināmās izmaksas: visā plānošanas periodā vienai ar atbalsta pretendentu saistīto personu grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 100 000 euro.

Avots: LAD

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *