Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā

No 2024. gada 11. jūlija līdz 2026. gada 1. decembrim (vai līdz izsludinātā pieejamā finansējuma pilnīgam izlietojumam) valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotāji un lauksaimniecības nozares zinātniskās institūcijas var iesniegt projektus «Atbalstam ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā».

Atbalsta mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības palielināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī vispārēju lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas palielināšanu.

Pirmās kārtas kopējais finansējums ir 32,6 miljoni eiro. Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma apstiprināšanas. Apakšpasākumā tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

• valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma);

• valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotāju sadarbība ar pašvaldību to īpašumā esošo hidrotehnisko būvju pārbūvei un atjaunošanai.

Avots: LAD

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *