AS «Latvijas valsts meži» kampaņā «Nemēslo mežā!» gandrīz 3000 bērnu kļūst par Cūkmena detektīviem

Ekoprogrammu «Cūkmena detektīvi» absolvējuši un par Cūkmena detektīviem kļuvuši 2693 bērni no 135 grupiņām 90 Latvijas bērnudārzos. AS «Latvijas valsts meži» (LVM) ir gandarīta par lielo bērnudārzu audzēkņu atsaucību, kuri piedalījās sociālās kampaņas «Nemēslo mežā!» veidotajā ekoprogrammā «Cūkmena detektīvi».

Rūpes par mežu jau kopš bērnības

«Izpratni par tīru mežu nozīmi un atbildību par vidi mums apkārt ir būtiski veidot jau bērnībā. Tāpēc, turpinot jau iesāktās LVM tīru mežu aktivitātes, esam radījuši pirmo ekoprogrammu pašiem mazākajiem – bērnudārzu audzēkņiem, aicinot viņus kļūt par Cūkmena palīgiem jeb detektīviem cīņā ar atkritumiem Latvijas valsts mežos,» uzsver LVM Komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs. Ekoprogrammas «Cūkmena detektīvi» pamatā ir četras tēmas, kurās ar rotaļu, dejas un dziesmas, pasaku, dažādu vizualizāciju, bērni veic noteiktus detektīvu soļus jeb uzdevumus, vērtējot labo un slikto mežā.  Katra tēma veidota, ievērojot principu – Redzi, Dzirdi, Klausies, Dari –, vienlaikus paredzot aktīvu bērnu iesaisti un līdzdarbošanos rotaļnodarbībās. Ekoprogrammas «Cūkmena detektīvi» tapšanu atbalstījis Latvijas Vides aizsardzības fonds.

2015./2016. mācību gada laikā LVM ekoprogrammas «Cūkmena detektīvi» pedagogiem bija iespēja ne vien sūtīt ziņas par paveikto darbu, bet arī publiskot jaunumus Cūkmena mājas lapā un citos sociālajos tīklos. Tieši pēdējās aktivitātes bija izšķirošās, lai noskaidrotu tos 30 bērnudārzus, kurus šopavasar apciemos Cūkmens.

Maijā visi ekoprogrammas «Cūkmena detektīvi» dalībnieki saņems īpašos Cūkmena detektīvu diplomus, bet pie aktīvākajiem bērnudārzu kolektīviem ciemosies pats Cūkmens ar Tīrā Meža mācību stundu. Savukārt pedagogiem, kuri radoši darbojās programmā, būs iespēja piedalīties LVM organizētajos tālākizglītības kursos par mežu un tā vērtībām.

Sākoties jaunajam mācību gadam, programmai pieteikties varēs ikviens Latvijas bērnudārzs, septembrī aizpildot pieteikuma anketu mājas lapā www.cukmens.lv.  Interneta mājas lapā skatāmi čaklāko dalībnieku daudzveidīgie blogu ieraksti, kuros ikviens interesents var smelties iedvesmu labiem darbiem.

Cūcības mežos notiek!

Kā liecina SKDS aptaujas dati, mežos katru gadu atpūšas vismaz 82% Latvijas iedzīvotāju, bet liela daļa izmesto atkritumu aizvien nonāk dabā – mežos, pļavās un citās vietās. Kā liecina AS «Latvijas valsts meži» (LVM) aprēķini, viena kubikmetra atkritumu savākšana mežā izmaksā no 10–35 euro, atkarībā no atkritumu daudzuma un platības lieluma. Izkliedētu atkritumu savākšana mežā izmaksā vidēji 25 EUR/m3. Mežos LVM darbinieki nereti konstatē dažādus lielgabarīta atkritumus. Kā kuriozu var minēt to, ka Bauskas pusē mežos LVM darbinieki atraduši pat trolejbusu.

Cūkmena sveiciens

Bet  Cūkmens, cūcīgākais no visiem ‘meniem’, ar to jau sen vairs nelepojas. Gluži otrādi – viņš mēģina ļaudis pasargāt no šņukura, īpaši tos, kas met visu nevajadzīgo zemē un ārā pa mašīnas logu. Un šis ir viņa vēstījums: «NEMĒSLO MEŽĀ! Pirmkārt, tu tapsi par cūku. Otrkārt, tu sabojāsi mežu, saindēsi un nonāvēsi daudz dzīvu radību. Treškārt, tu sabojāsi prieku daudziem cilvēkiem. Un, ceturtkārt, ja man tevis dēļ būs jāpaliek par cūkmenu pārāk ilgu laiku, es tevi piekaušu!»

Vineta Kalve

Avots: cukmens.lv, foto: LVM

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *