Apbalvoti meža nozares Gada balvas «Zelta čiekurs» laureāti

  1. decembrī Vidzemes koncertzālē «Cēsis» tika godināti meža nozares izcilākie ļaudis. Gada balvas ieguvēji saņēma lielo «Zelta čiekuru», savukārt pārējiem laureātiem tika pasniegts mazais «Zelta čiekuriņš».

Mežsaimniecība ir ļoti nozīmīga nozare Latvijas ekonomikai. Pateicoties daudziem prasmīgiem mežkopjiem, meža īpašniekiem, zinātniekiem un uzņēmējiem, mūsu meži tiek apsaimniekoti ilgtspējīgi, ievērojot valsts ekonomiskās attīstības, dabas vērtību saglabāšanas un sabiedrības sociālās intereses. Šodien mēs godinām ļaudis, kas ar sava mūža darbu ir veicinājuši meža nozares, Latvijas tautsaimniecības un valsts attīstību,» uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Par mūža ieguldījumu

Gada balvu «Zelta čiekurs» nominācijā «Par mūža ieguldījumu» saņēma kokrūpnieks Juris Emsiņš, mežzinātnieks Jānis Smilga, mežsaimnieks Arnis Vairis Balodis, mežsaimnieks Dainis Blūmentāls un meža resursu informācijas sistēmu speciālists Jānis Uzulis. Tāpat nominācijas «Par mūža ieguldījumu» balvu saņēmējiem pasniedza Ministru kabineta Atzinības rakstus, Goda diplomus un krūšu nozīmi «Zelta sēkliņa».

Juris Emsiņš – autors trim izgudrojumiem, kas saistīti ar jauna tipa palielināta biezuma liekti līmēto detaļu izmantošanu mēbeļu ražošanā. Viņa vadītais mēbeļu konstruēšanas birojs ir izstrādājis mēbeļu dizainu un mēbeļu konstrukcijas Latvijas mēbeļu ražošanas uzņēmumiem. J.Emsiņš ir izdevis savu autorizdevumu, meža nozarei nozīmīgo un vērtīgo grāmatu «Koks Latvijas valsts un tautas dzīvē». Savas zināšanas viņš ir sekmīgi nodevis jaunajai paaudzei. Paralēli ražošanas un izglītības darbam J.Emsiņš vienmēr ir atradis iespēju nodarboties ar zinātniski – pētniecisko un radošo darbu.

Dr. Jānis Smilga, strādājot Latvijas valsts mežzinātnes institūtā «Silava» (LVMI «Silava») devis nozīmīgu ieguldījumu meža koku sugu selekcijas attīstībā Latvijā. Ilgstošā laika periodā veicis apšu mežaudžu izpēti un produktīvāko klonu atlasi. J.S milgas galvenais veikums – apšu (Amerikas un Latvijas) starpsugu krustojumi. Ieguvis ātraudzīgus hibrīdus un ierīkojis to pārbaužu stādījumus, kuros jaunās paaudzes LVMI «Silava» zinātnieki ir atlasījuši produktīvākos klonus. Šie kloni pašlaik tiek rūpnieciski pavairoti stādu izaudzēšanai akciju sabiedrības «Latvijas valsts meži» (LVM) Audu kultūru laboratorijā, savukārt ar izaudzētajiem stādiem tiek ierīkotas apšu īscirtmeta plantācijas visās Baltijas valstīs.

Arnis Vairis Balodis – visu savu darba mūžu veltījis Latvijas mežiem, atjaunojot un kopjot mežaudzes, projektējot ceļus un meliorācijas sistēmas, virsstundās dzēšot ugunsgrēkus un organizējot citus saimnieciskos pasākumus. Ar viņa paveiktā darba kvalitāti varēs lepoties nākamās mežkopju paaudzes. Viņu neatstāj vienaldzīgu pamanītās problēmas mežā – nesakopta vide, aizdambēts grāvis, nepieciešamība kopt audzi un citas.

Dainis Blūmentāls – visus darba gadus bijis uzticīgs izvēlētajai mežsaimnieka profesijai. Zinošs speciālists ar bagātu darba pieredzi un patiesu interesi par labu rezultātu sasniegšanu. Viņš ir līderis ar izcilām vadītāja prasmēm – daudzus gadus ar labiem panākumiem vadījis dažādus kolektīvus, iemantodams kolēģu atzinību un cieņu. Viņš mīl humoru, vienmēr bijis aktīvs sabiedriskās dzīves organizētājs ar neizsīkstošu enerģiju, kā arī apveltīts ar sirsnīgu labestību.

Jānis Uzulis – devis nenovērtējamu ieguldījumu meža inventarizācijas datu digitalizācijā un mežaudžu datu bāzes izveidošanā, attīstībā un uzturēšanā. Mūsdienu meža datu bāzu izveides sākumā strādājis Zinātnes un ražošanas apvienības «Silava» (ZRA «Silava») Skaitļošanas centrā.  Pēc meža nozares reorganizācijas 2000. gadā, kad datu bāzes uzturēšanu pārņēma Valsts meža dienests, J.Uzulis turpināja darbu ar informācijas sistēmu «Mersis», no tās pirmās versijas līdz pat šai dienai.

«Zelta čiekurs» – jau 14. reizi

Pasākumā sveica arī nominācijas «Par inovatīvu uzņēmējdarbību» laureātus – SIA «Amber Wood», akciju sabiedrības «Latvijas valsts meži» (LVM) Mazsilu kokaudzētavu un SIA «Rīgas Krēslu fabrika», nominācijas «Par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā» laureātus – Kasparu Riži, Marju Gustavsoni un LVM skolu izglītības programmas «Izzini mežu» īstenotājus – Līgu Abizāri, Andu Sproģi, Kasparu Riži un Tomasu Kotoviču. Tāpat sveica nominācijas «Par ilgtspējīgu saimniekošanu» (konkurss «Sakoptākais mežs») laureātus – meža īpašniekus – Māri Bērziņu no Cieceres pagasta, Kārli Martinsonu no Limbažu pagasta un Gunti Vībānu no Zasas pagasta.

Gada balva jeb lielais «Zelta čiekurs» nominācijā «Par inovatīvu uzņēmējdarbību» šogad tika piešķirta SIA «Rīgas Krēslu fabrika», nominācijā «Par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā» Gada balvu saņēma LVM skolu izglītības programmas «Izzini mežu» īstenotāji – Līga Abizāre, Anda Sproģe, Kaspars Riže un Tomass Kotovičs, savukārt nominācijā «Par ilgtspējīgu saimniekošanu» – Māris Bērziņš, meža saimnieks no Brocēnu novada Cieceres pagasta «Jaunkalniņi».

Meža nozares Gada balvas pasniegšanas ceremonija kļuvusi par tradīciju, šogad tā norisinājās jau četrpadsmito reizi. Zelta čiekurs sevī iemieso vienkāršību, atvērtību un Latvijas meža skaistumu: dvēselē vienkāršs, formā izsmalcināts, atvērts kā saule, silts kā mājas svētība un sīksts kā latvietis. Nav precīzāka apzīmējuma cilvēka mīlestībai pret mežu, tāpat kā nav labākas balvas, lai atalgotu cilvēka darbu Latvijas un Latvijas meža labā.

Mežs ir kā stipra dzimta

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis savā runā klātesošajiem teica: «…Ir tik daudz labu vārdu pateikts, bet gribētos teikt Pētera Brūvera vārdus: «Daba vienmēr ir laba». Domāju, ka Latvijas dabas neatņemama sastāvdaļa ir mežs, kas ir mūsu bagātība. Mežs ir tas, ko jūs ikdienā apsaimniekojat, stādāt, auklējat, audzējat, varbūt arī nobirdināt kādu asaru, kad uznāk vētra, vai kā šajā gadā – lielie lieti, kas mēģina mežu noslīcināt. Protams, ka mežs ir tikpat kā jūsu ģimenes loceklis. Un stipra Latvijas valsts tiek veidota no stiprām dzimtām, stiprām ģimenēm, un, protams, ka mežu arī var salīdzināt ar dzimtu, jo mežs ir tik daudzveidīgs, ka ir kā vectēvs, kas visu mūžu ir krājis pieredzi, informāciju, ar ko ir gatavs dalīties. Mežs ir kā vecmamma, kas grūtos brīžos spēj pabarot un arī dot veselības iespējas dažādos veidos. Protams, ģimene un mežs arī ir kā māte, kas ir gatava samīļot, izstāstīt kādu teiku, pasaku. Un, protams, mežs ir arī kā tēvs, kas ir gatavs sargāt. Bet brīžiem mežs ir kā draisks jauneklis, kas izskrien ārā no meža un mēģina apgūt kādu lauksaimniecības teritoriju. Viss kā jau ģimenēs un dzimtās. Mežs ir kā kārtīga stipra dzimta, kas nostiprina mūsu valsti. Un, protams, jūs kā mežinieki zināt kā šo jomu attīstīt, jums ir savi plāni, savs redzējums kā to darīt. Jūs katru gadu izdomājat kaut ko jaunu, kur ieguldīt naudu, lai kļūtu vēl modernāki, vēl inovatīvāki, vēl konkurētspējīgāki. Un to jūs darāt katru dienu, katru gadu. Bet, protams, ka mums, domājot par nākotni, arī ir jādomā kā mēs to varam turpināt darīt. Un tāpēc, manuprāt, mums visiem kopā būs nopietns izaicinājums nākotnē, kā samērot saimniecisko darbību ar dabas vajadzībām. Bet kā jau teicu, kā katrā ģimenē, katrā dzimtā, mēs spējam atrast risinājumus, kā mums visiem kopā dzīvot.  Tāpēc sveicot svētkos, vēlos teikt lielu, lielu «paldies» visiem par to darbu ko jūs darāt. Runājot par gada balvas «Zelta čiekurs» laureātiem nominācijā «Par mūža ieguldījumu» , darbs kas tiek darīts no visas sirds un darbs kas tiek padarīts līdz galam, paceļ ikvienu šī darba darītāju. Šie cilvēki ar savu darbu ir parādījuši, to, ka viņi spēj pacelt sevi, spēj pacelt ne tikai nozares, bet visas valsts godu. Manuprāt, mums no viņiem ir jāmācās. Mēs jau droši vien mākam un cenšamies labi padarīt darbu, bet, manuprāt, mums visiem jāiemācās šo darbu padarīt līdz galam un darīt tā, lai mēs mīlētu to, ko esam izdarījuši.  Šie cilvēki ar sava mūža ieguldījumu ir pierādījuši to, ka viņi zina kā strādāt, zina kā padarīt darbu līdz galam, prot mīlēt gan darbu, gan padarīto rezultātu un, protams, viņi ir gatavi savās zināšanās dalīties, dalīties ar mums, kas ir šeit, dalīties ar jauno paaudzi un kā jau kārtīgā saimē padarīt mūs visus kopā stiprus.»

Plašāka informācija par Gada balvas «Zelta čiekurs» laureātiem pieejama ZM tīmekļvietnē.

Vineta Kalve

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *