Apaļkoksnes cena ilgtermiņa līgumplatībās

DSC_7554_cv

Saskaņā ar AS «Latvijas valsts meži» (LVM) noteiktajiem mainīgajiem lielumiem cirsmas piedāvājuma cenas noteikšanai un konstantās vērtības cirsmas zemākās pārdošanas cenas aprēķinam ilgtermiņa mežizstrādes platībās laika periodam no 2014.gada 15.maija līdz 15.jūnijam, noteiktas sekojošas  koksnes kvalitātes klasei atbilstošo apaļo kokmateriālu produktu jeb koksnes kvalitātes klases cenas piegādes vietās, EUR/kbm:

Priede – RL 73.15, VL 57.96, TL 37.67, M 22.36; Egle – RL 71.44, VL 52.27, TL 37.59, M 22.36; Bērzs – RL 62.04, VL 44.24, TL 35.27, M 22.36; Melnalksnis  – RL 40.14, VL 36.12, M 22.36; Apse – RL 39.61, VL 36.12, TL 29.68, M 22.36; Baltalksnis, Liepa  – VL 36.12, M 22.54; Cietie lapu koki  – RL 74.25, VL 36.12, M 28.84.

Tāpat noteiktas vidējās aritmētiskās apaļo kokmateriālu sagatavošanas izmaksas (EUR/kbm) – pie vidējā koka tilpums līdz 0,15 kbm galvenajā cirtē  – 6.86; līdz 0,06 kbm kopšanas cirtē – 13.81. Vidējās aritmētiskās apaļo kokmateriālu pievešanas izmaksas (EUR/kbm) pie pievešanas attāluma virs 1600m (1601–1700m) galvenajā cirtē – 5.88; kopšanas cirtē – 8.45. Savukārt vidējās aritmētiskās apaļo kokmateriālu transportēšanas izmaksas pie attāluma 101–110 km noteiktas 6,84 EUR/kbm.

Vidējās aritmētiskās apaļo kokmateriālu sagatavošanas izmaksas vēja bojāto koku cirsmās (vidējā koka tilpums līdz 0,15 kbm) – 9.67 EUR/kbm, bet pievešanas izmaksas (pievešanas attālums virs 1600 m (1601–1700m)) – 8.70 EUR/kbm.

* Visas cenas norādītas bez PVN

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.