Aicina meža īpašniekus pieteikties atbalstam

Zemkopības ministrija (ZM) aicina meža īpašniekus pieteikties atbalstam pasākumā «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā». Atbalstu var saņemt meža ieaudzēšanai, retināšanai, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai un atjaunošanai pēc meža ugunsgrēkiem un dabas katastrofām. Pasākuma otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 27. jūnija līdz 2016. gada 27. jūlijam ar kopējo publisko finansējumu 9,5 miljoni eiro.

Atbalsta piešķiršanas kārtībā veiktas vairākas izmaiņas. Turpmāk atbalstu jaunaudžu retināšanai varēs saņemt tikai tad, ja jaunaudzē nepieciešams būtisks kokaugu aizzēluma samazinājums (tiks vērtēta atbilstība kritērijiem). Turklāt atbalsta pretendentiem jāpievērš uzmanība līdz šim sagatavotajiem meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plāniem. Ja pasākumu plānā, kas ar Valsts meža dienestu saskaņots pirms 2016. gada 15. maija, ir paredzēta jaunaudžu retināšana un plānā nav skaidri norādīta atbilstība kritērijam – samazināt valdošās sugas koku vai konkurējošo koku skaitu vismaz par 500 kokiem vienā hektārā vai atbrīvot augšanas telpu no bieza vai vidēji bieza krūmu aizzēluma, pretendentam pasākumu plāns jāsaskaņo atkārtoti.

Ņemot vērā, ka pirmajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā tika konstatēts, ka dažos reģionos ir ierobežota augstāko kategoriju meža reproduktīvā materiāla pieejamība, izmaiņas paredz iespēju atbalsta pasākuma apakšaktivitātē «Mežaudžu nomaiņa» un «Meža atjaunošana pēc meža ugunsgrēkiem un dabas katastrofām» izmantot meža reproduktīvā materiāla kategorijas «ieguves vieta zināma» stādāmo materiālu.

Savukārt, lai nodrošinātu līdzvērtīgas atbalsta iespējas visiem meža īpašniekiem, atbalsta piešķiršanas kārtība precizēti arī projektu atlases kritēriji apakšpasākumā «Meža ieaudzēšana» un «Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai».

Līdzšinējo projektu atlases kritēriju attiecībā uz dalību meža īpašnieku kooperatīvā vai biedrībā papildina arī jauns nosacījums – vienlīdzīgu punktu skaitu var saņemt atbalsta pretendents, kuram ir augstākā vai vidējā speciālā mežsaimnieciskā izglītība.

Lai veicinātu atbalsta pretendentu projektu iesniegumu iesniegšanu elektroniski, ietverts arī jauns projektu atlases kritērijs – atbalsta pasākuma projekta iesniegumu iesniedz Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu.

Projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pieejami LAD interneta vietnē www.lad.gov.lv sadaļā «Atbalsta veidi» → «Projekti un investīcijas». Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā ZM Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē.

Avots: Zemkopības ministrija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *