2019. gadā izcirsti 13,34 milj. kbm. koksnes

No tiem 6,63 milj. kubikmetru  (49,7%) iegūti valsts mežos un 6,71 milj. kubikmetru (50,3%) iegūti pārējos mežos.

Izcirstās koksnes apjoms valsts mežos ir par 0,69 milj. kbm. lielāks kā pagājušajā gadā, bet pārējos mežos tas samazinājies par 0,21milj. kbm.. Pavisam kopā nocirstās koksnes apjoms ir sasniedzis lielāko izcirstās koksnes apjomu kopš uzskaites sākuma.

Informācijai. Valsts mežos maksimāli pieļaujamo koku ciršanas apjomu pieciem gadiem nosaka 2015. gada 16. novembra MK rīkojums Nr. 718.  Savukārt   pārējos mežos  maksimāli pieļaujamais koku ciršanas apjoms netiek regulēts.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *