19. maijā stājušies spēkā jauni grozījumi Meža likumā

Meža likuma 5.panta pirmajā daļā pieņemtas sekojošas izmaiņas: «Lai saskaņotu pārvietošanos pa blakus esošām zemes vienībām, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var vērsties Valsts meža dienestā vai pašvaldībā ar lūgumu sniegt zemes vienības īpašnieka vai tiesiskā valdītāja kontaktinformāciju (tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi). Valsts meža dienests vai pašvaldība sniedz to rīcībā esošo kontaktinformāciju, kuru zemes vienības īpašnieks vai tiesiskais valdītājs sniedzis minētajām institūcijām, saņemot citu pakalpojumu.»       

Šīs izmaiņas atvieglos meža apsaimniekošanas darbu veikšanu un plānošanu, atvieglojot mežizstrādes tehnikas pārvietošanās saskaņošanu ar blakus esošo meža nogabalu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem. Tāpat šo informāciju meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var izmantot lai blakus esošā meža nogabala īpašniekam, vai tiesiskajam valdītājam paziņotu par par dažādiem novērotiem mežaudzes bojājumiem, piemēram, novērotu bebru uzpludinājumu, vai egļu astoņzobu mizgrauža aktivitāti u.c.

Ar pilno grozījumu versiju iespējams iepazīties šeit – https://likumi.lv/ta/id/322951-grozijumi-meza-likuma

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *