Zemkopības ministrija: Latvijas valsts meži netiks privatizēti

Pēdējā laikā publiskajā telpā izskanējuši dažādi viedokļi gan par AS «Latvijas valsts meži» (LVM) pārvaldi, gan tālāko nākotni, gan Valsts meža dienesta vadības maiņu.

Kā Zemkopības ministrijas (ZM), kas ir LVM akciju turētājs, Meža departamenta vadītājs varu skaidri un droši teikt: LVM nav plānots privatizēt, LVM ir un būs stratēģiski nozīmīgs uzņēmums valsts, tātad visas Latvijas sabiedrības, īpašumā.

Latvijas vēsturiskie valsts meži

Pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā, sākot zemes reformu Latvijā, Saeima nolēma, ka Latvijas vēsturiskie valsts meži paliek valsts īpašums un tie nav privatizējami. Šis princips tika nostiprināts likumā. 1999. gadā šā valsts īpašuma apsaimniekošanai un aizsardzībai tika nodibināta LVM. Saeima arī noteica, ka šī akciju sabiedrība nav privatizējama un tās akcijas nav atsavināmas. Ir izveidota skaidra sistēma, kur valsts mežus – visas sabiedrības neprivatizējamu īpašumu – apsaimnieko valstij piederoša, neprivatizējama akciju sabiedrība un peļņa no šī īpašuma apsaimniekošanas arī ir valsts īpašums. ZM konsekventi pieturas pie šī Latvijas sabiedrības noteiktā principa un neplāno nekādas atkāpes no tā arī nākotnē. Arī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards vairākkārt norādījis, ka ir kategoriski pret valstiski un stratēģiski nozīmīgu uzņēmumu privatizāciju, tai skaitā pret LVM privatizāciju.

Padome iecelta atbilstoši normatīvo aktu noteiktajai kārtībai

ZM arī kategoriski noraida nepamatotos pārmetumus, kas veltīti LVM padomes iecelšanai. Sen jau ir pagājuši laiki, kad valsts uzņēmumu padomes iecēla slēpti vai šaurā lokā. LVM padomes kandidātu vērtēšanai kapitāla daļu turētājs izveidoja nominācijas komisiju, ko vadīja Pārrersoru koordinācijas centrs (PKC) atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajai kārtībai, tai skaitā iekļaujot tajā neatkarīgos komisijas locekļus. PKC vadītais process ir noticis godīgi, caurskatāmi un izsekojami. LVM padomes 70 kandidātu vērtēšana notika trīs kārtās, pēdējā no tām Nominācijas komisija kandidātiem prasīja sagatavot savu stratēģisko redzējumu par LVM attīstību nākotnē. Par visiem konkursa trešajai kārtai izvirzītajiem kandidātiem tika ievāktas atsauksmes, ko veica personāla atlases kompānija.

Kāpēc LVM padomē nav tikai meža nozares speciālisti?

Tāpēc, ka LVM ir liels un stratēģiski nozīmīgs uzņēmums, kura pilnvērtīgas darbības nodrošināšanai tā vadībā nepieciešami dažādu nozaru eksperti. Šā iemesla dēļ tika meklēti piecu nozaru profesionāļi ar kompetenci uzņēmumu un komandas vadībā, meža apsaimniekošanā, vides aizsardzības un iesaistīto pušu vadībā, informācijas tehnoloģijās, korporatīvajā pārvaldībā, kā arī transporta un sakaru jomā. Šo nozaru profesionāļu apvienošana vienā komandā stiprina LVM iespējas pilnvērtīgi turpināt darbu un attīstīties ilgtermiņā, lai sasniegtu arvien jaunus, ambiciozus mērķus, sniedzot labumu valstij un sabiedrībai kopumā.

LVM virsmērķis ir īstenot uzņēmuma valdījumā nodoto valsts stratēģisko aktīvu, tai skaitā valsts meža īpašuma, ilgtspējīgu – ekonomiski izdevīgu, videi draudzīgu, sociāli atbildīgu – apsaimniekošanu un tam nepieciešamās infrastruktūras, pakalpojumu un zināšanu attīstību. Ko tas nozīmē praktiski? LVM stratēģija paredz, ka uzņēmuma darbības pamatā ir ilgtermiņa domāšana, prognozējamība un stabilitāte. Ilgtermiņa domāšana nodrošina to, ka valsts mežu daudzums Latvijā nesamazinās un nesamazināsies, uzņēmums veido stabilu un nākotnes izaicinājumiem adaptētu mežu, ar ko mūsu bērni varētu lepoties. Meža veselība un bioloģiskā daudzveidība saglabājas ļoti augstā līmenī. Šo augsto līmeni parāda arī pirmie dabas skaitīšanas rezultāti Latvijā – LVM apsaimniekotajos mežos ir daudz vērtīgu un Eiropai nozīmīgu biotopu, ko uzņēmums kopj, lai paaugstinātu to vērtību. Prognozējamība un stabilitāte ir pamats visas meža nozares attīstībai Latvijā, kas pašlaik nodrošina ap 20 procentiem no mūsu valsts eksporta vērtības. Ekonomisko krīžu laikā LVM stabilizē koksnes tirgu, nodrošinot darbu Latvijas iedzīvotājiem. Uzņēmuma darbības laikā valsts nodokļos un dividendēs no LVM ir saņēmusi vairāk kā 1,3 miljardus eiro, kas ir palīdzējis nodrošināt valsts ekonomisko attīstību, algas ārstiem un skolotājiem, finansējumu drošībai un sociālajai aizsardzībai, tai pat laikā saglabājot kvalitatīvu dzīves un darba vidi Latvijas lauku apvidos. Saskaņā ar starptautisku izvērtējumu, LVM ir viens no efektīvākajiem valsts mežu apsaimniekošanas uzņēmumiem Eiropā.

VMD ģenerāldirektores kompetence izvērtēta

Visbeidzot, 2020. gada jūlija beigās pārceļot Valsts vides dienesta (VVD) ģenerāldirektora vietnieci Ainu Stašāni Valsts meža dienesta (VMD) ģenerāldirektora amatā, tika detalizēti izvērtēta A. Stašānes pieredze un kompetence VMD attīstības redzējumā, stratēģisko plānošanas dokumentu izstrādē, lēmumu īstenošanas organizēšanā, nozares attīstības mērķu noteikšanā, sarežģītu un mainīgu procesu vadīšanā. Šīs prasmes un pieredzi A. Stašāne ir apguvusi, pildot Juridiskā departamenta direktora amata pienākumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, kā arī pildot ģenerāldirektora vietnieka amatu VVD. Uzreiz pēc iecelšanas VMD ģenerāldirektora amatā A. Stašānes vadībā tika izstrādāta VMD jaunā stratēģija. Tāpēc ZM ir gandarīta, ka tās pārraudzīto nozaru komandai pievienojies vēl viens talantīgs, izglītots un pieredzējis darītājs.

Arvīds Ozols, Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *