Visi SludinājumiSakontaktēties ar sludinājuma autoru
: 26116311
: € 21,000

Pārdodu meža cirsmu
īpašumā ar Kadastra Nr: 78660030088
kas atrodas: "Kalna Bebri", Lendžu pag., Rēzeknes nov.
Meža īpašumam ir derīga taksācija. Mežs ir stigots, saņemts ciršanas apliecinājums un ir veikta dastošana.
Izcērtamā meža platība 2.1 ha- kailcirte
Cenu piedāvājumu lūdzu sūtīt uz e-pastu vai zvaniet uz zemāk norāddīti tel. numuru. Interesē samaksa līguma slēgšanas dienā.