Visi SludinājumiSakontaktēties ar sludinājuma autoru
: 29120760
: € 1

SIA „VIDZEMES ĪPAŠUMI” aicina piedāvāt sliktā stāvoklī esošus, nolaistus un pamestus nekustamos īpašumus, viensētas un ēkas jebkādā tehniskā stāvoklī, vecas mājvietas un ēku drupas ar zemi, lauksaimniecības zemi un mežus labā stāvoklī, aizaugušas lauksaimniecības zemes, krūmājus, daļēji vai pilnībā izstrādātus mežus, zemi pilsētās un lauku apvidū, t.sk. bez jebkādām komunikācijām, jebkādus nekustamos īpašumus aizsargājamās dabas teritorijās un rezervātos, t.sk. ar apbūves u.c. ierobežojumiem, jūras, upju, ezeru piekrastes joslās, nelikvīdus zemesgabalus – degradētas, applūstošas vai pārpurvojušās teritorijas u.c.
Papildus informācija par mums - www.vidzemesipasumi.lv
    Šis sludinājums ir skatīts 164 reizes