Vēl var pieteikties atbalstam uz «Meža ieaudzēšanu»

Vēl līdz 11.decembrim var iesniegt projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā aktivitātei Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā. Šajā aktivitātē īstenojamie pasākumi ir meža ieaudzēšana un kopšana un ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana.

Kamēr Ministru kabinets nav apstiprinājis grozījumus MK noteikumos, kas maina nosacījumus attiecībā uz šo atbalsta pasākumu, spēkā ir esošie nosacījumi: – atbalstu ieaudzētās mežaudzes kopšanai atbilstoši pasākumu plānam var saņemt trīs reizes piecu gadu periodā; – viens pretendents plānošanas periodā var pretendēt uz atbalstu ne vairāk kā 10 hektāru platībā; –atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežiem pretendents darbības saskaņo ar vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentiem. Aktivitāte īstenojama visā zemes vienības platības kontūrā, kur auglība nav lielāka par 25 ballēm, un platības kontūrā, kur zemes auglība ir lielāka par 25 ballēm, nepārsniedzot divus hektārus.

Attiecināmo izmaksu summa par mežaudzes ierīkošanu 1 085 €/ha, par kopšanu  204 €/ha. Atbalsta intensitāte: 70%  – mistraudzēm, valdošajai sugai izmantojot stādāmo materiālu ar kategoriju «atlasīts», «uzlabots» vai «pārāks», un priedēm tīraudzē; 60% – mistraudzēm, valdošajai sugai izmantojot stādāmo materiālu «ieguves vieta zināma».

Avots: LAD, Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *