Valsts meža dienests nepiemēro maksu par sniegtajiem pakalpojumiem

Būtiskākās izmaiņas saistībā ar VMD pakalpojumu saņemšanu ar 2022. gada 1. janvāri.

• Meža valsts reģistrā reģistrētu meža inventarizācijas datu precizēšana ar pārbaudi apvidū

VMD sniedz pakalpojumu bez maksas un veic nepieciešamās izmaiņas Meža valsts reģistrā saistībā ar administratīvo procesu, kas ierosināts uz iesnieguma pamata, kam pievienota platības skice vai mērījumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju un Meža valsts reģistra informācijas apriti. Ņemot vērā, ka meža inventarizāciju veic sertificēti meža inventarizācijas veicēji – taksatori, pie VMD ar iesniegumu Meža valsts reģistrā reģistrētu meža inventarizācijas datu precizēšanai ar pārbaudi apvidū jāvēršas tikai gadījumos, kas pamatā ir saistīti ar ciršanas apliecinājumu izsniegšanu, nevis vēlmi vienkārši mainīt inventarizācijas datus.

• Tādas zemes reģistrēšana Meža valsts reģistrā, kura Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs

Lai reģistrētu Meža valsts reģistrā tādu zemi, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs, bet atbilst Meža likuma objektam, VMD bez maksas veic esoša meža ārējās robežas konfigurācijas precizēšanu, cita starpā, palielinoties viena vai vairāku nogabalu platībai un kopējai meža platībai. Precizējot meža robežas konfigurāciju, netiek veidoti jauni nogabali un pievienotās platības sastāvam ir jāatbilst piegulošajam nogabalam, izņemot, ja kopējā pievienojamā platība ir līdz 0,3 ha. Gadījumos, ja tiek reģistrēts jauns nogabals – jāvēršas pie sertificēta meža inventarizācijas veicēja.

• Meža un meža zemes novērtēšana zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai

VMD sniedz pakalpojumu bez izmaiņām, tikai netiek ieturēta maksa par pakalpojuma sniegšanu

• Rakstveida izziņas izsniegšana, izmantojot Meža valsts reģistra informāciju

VMD bez maksas sagatavo tikai to informāciju, ko nav iespējams iegūt apstrādājot publiski pieejamos vai lietotājam pieejamos datus Meža valsts reģistrā.

• Kalendāra gada laikā atkārtota aktuālas Meža valsts reģistra informācijas izsniegšana

Pieslēdzoties Meža valsts reģistram ar portāla Latvija.lv autorizācijas rīkiem, lietotājam ir iespēja bez maksas lejupielādēt aktuālo informāciju no reģistra par savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo mežu. Ja pakalpojuma saņēmējam nav iespējas pieslēgties Meža valsts reģistram autentifikācijas rīku neesamības dēļ, VMD sagatavo un izsniedz informāciju bez maksas.

• Informācijas sagatavošana, arī speciāla datu atlase un apstrāde digitālā formā

VMD bez maksas sagatavo tikai to informāciju, ko nav iespējams iegūt apstrādājot publiski pieejamos vai lietotājam pieejamos datus Meža valsts reģistrā.

• Maksa par piekļuves tiesībām Meža valsts reģistram tiešsaistē ar iesniegumu, paziņojumu un pārskatu iesniegšanas iespējām

Pieslēdzoties Meža valsts reģistram ar portāla Latvija.lv autorizācijas rīkiem, lietotājam ir iespēja bez maksas tiešsaistē skatīt informāciju par savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo mežu, iesniegt iesniegumus, paziņojumus un pārskatus par veikto mežsaimniecisko darbību.

• Kalendāra gada laikā atkārtota vienas un tās pašas ieaudzējamās vai atjaunojamās platības vai kopjamās jaunaudzes pārbaude.

VMD sniedz pakalpojumu bez izmaiņām, neieturot maksu par pakalpojuma sniegšanu.

• Meža koku un krūmu vidējā sēklu parauga ņemšana

Meža reproduktīvā materiāla sertificēšanas gadījumos VMD paraugu ņemšanu veic bez maksas. Ja paraugu ņemšana nav saistīts ar meža reproduktīvā materiāla sertificēšanu, jāvēršas Meža pētīšanas stacijā.

• Meža veselības stāvokļa pārbaude

VMD veic meža veselības stāvokļa pārbaudes bez maksas. Gadījumos, ja nepieciešamas analīzes, piemēram, sakņu trupei, un laboratorijas iesaiste, jāveic maksa par analīzēm saskaņā ar attiecīgās iestādes cenrādi.

• Konsultāciju sniegšana par meža izmantošanas un apsaimniekošanas, medības un ugunsapsardzības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem ar izbraukumu uz meža īpašumu pēc pieprasījuma.

VMD sniedz bezmaksas konsultācijas tikai jautājumos par normatīvo regulējumu, neveicot izbraukumus dabā. Lai saņemtu konsultācijas par savā īpašumā esošā meža apsaimniekošanu, kas nav saistītas ar normatīvo regulējumu, jāvēršas pie privātiem komersantiem, kuri piedāvā attiecīgo pakalpojumu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *