Valsts meža dienesta aktualitātes meža īpašniekiem

Lai iegūtu objektīvu datus par mežu stāvokli valstī, ir nepieciešami aktuāli meža inventarizācijas dati.

Valsts meža dienests aicina meža īpašniekus aktualizēt meža inventarizācijas, ziņot par meža dzīvnieku nodarītajiem postījumiem mežā,  taču sodus  par novecojušām meža inventarizācijām vēl nesola.

Akcija «konsultē vispirms»

VMD šobrīd aktīvi strādā, lai informētu meža īpašniekus par viņu pienākumu – reizi 20 gados veikt meža inventarizāciju, nodrošinot derīgus meža inventarizācijas datus. Akcija notiek atbilstoši principam «konsultē vispirms», vienīgais šogad sodītais ir Dabas aizsardzības pārvalde.

Šobrīd informēti 84% meža īpašnieki no plānotajām zemes vienībām. Tuvākajā laikā plānots informēt 47 246 zemes vienību īpašniekus, ar kopējo meža platību 159 087 ha. Šobrīd Meža valsts reģistrā pievienotas meža inventarizācijas par 15% no plānotā zemes vienību skaita ar kopējo meža platību 28 483 ha.

Pašvaldības – ir atbildējušas, ka nākamā gada budžetā paredzēs līdzekļus meža inventarizācijas veikšanai.

Meža īpašnieki, kuriem vēl pienākas zemes mērniecība par valsts līdzekļiem, ir kļuvuši par ķīlniekiem meža apsaimniekošanā, tai skaitā meža inventarizācijas veikšanā.

VMD informēšanas aktivitāti plāno turpināt arī nākamajos gados.

2021.gadā meža inventarizācija kļūs novecojusi par 7374 zemes vienībām ar kopējo meža platību 50179 ha.

Meža īpašnieku ieguvumi, nodrošinot aktuālus datus Meža valsts reģistrā I

• Informācija saimnieciskās darbības plānošanai un veikšanai.

• Iespēja tiešsaistē iesniegt iesniegumus ciršanas apliecinājuma saņemšanai un pārskatus par veiktajiem mežkopības pasākumiem.

• Aktuāla informācija par savu mežu.

• Pamats ES un valsts atbalsta pasākumu mežsaimniecībā plānošanai.

• Nodrošinājums Meža apsaimniekošanas un Dabas aizsardzības plānu izstrādei.

• Uz aktuāliem datiem balstītu Ugunsdrošības profilaktisko plānu izstrāde.

• Iespēja iegūt kompensācijas par mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem.

• Informācija nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai, nodokļu atvieglojumu noteikšanai.

• Pamats meža un mežaudzes vērtības noteikšanai, kas ir aktuāli, reģistrējot darījumus zemesgrāmatā, jeb operatīva darbība meža īpašumu pārdošanā vai iegādē.

• Individuāla līdzdarbošanās valsts meža politikas veidošanā – kopējās informācijas iegūšana par Latvijas mežiem.

Ierobežojumi, neveicot inventarizāciju

Atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 10.janvāra noteikumiem  Nr.47 «Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu» VMD Valsts zemes dienestam sniedz  ziņas par katru zemes vienību, balstoties uz MVR reģistrētajiem īpašuma meža inventarizācijas datiem.

Ar 01.11.2020. VMD vairs nesniegs informāciju VZD par tām zemes vienībām, kurās meža inventarizācija neatbildīs Meža likuma 29.panta  pirmās daļas prasībām, t.i., būs vecāka par 20 gadiem.

Šāda pieeja ietekmēs ne tikai meža īpašnieka/tiesiskā valdītāja tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, bet arī citus procesus, kuros izmanto meža inventarizācijas datus.

Kādēļ meža īpašniekiem un VMD ir svarīgi dati par meža dzīvnieku nodarītiem postījumiem?

• Meža īpašniekam ir svarīgi zināt par sava meža jaunaudžu stāvokli, lai spētu pieņemt adekvātus lēmumus.

• VMD ir svarīgi zināt par bojājumiem mežam, jo tas ietekmē pārnadžu populāciju stāvokļa novērtējumu un pieļaujamo nomedīšanas apjomu.

• Medību tiesību izmantošanas iespējas.

Aina Stašāne, VMD ģenerāldirektore

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *