Vāc parakstus, lai atceltu aizliegumu

Tas, ka mežacūkas rada problēmas Rīgā ir pēdējā laika aktualitāte, bet laukos šo dzīvnieku postījumi nav nekas jauns. Tā, kā informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Praņevska, Vārkavas novada dome 25. maijā saņēma vairāku desmitu novada iedzīvotāju parakstītu iesniegumu par kritisko situāciju daudzās Vārkavas novada saimniecībās, ko ir izraisījuši meža dzīvnieku, respektīvi, mežacūku postījumi.

Vēlas, lai mežacūku būtu mazāk

Šo meža dzīvnieku populācija ir kļuvusi ļoti liela un nekontrolēta, tie nemitīgi posta sējumus, iznīcina kartupeļu laukus, pastāvīgi rada materiālus un psiholoģiskus zaudējumus. Vārkavas novada iedzīvotāji, lauksaimniecības zemju īpašnieki, lūdza pašvaldību uzņemties vidutāja lomu, lai rastu risinājumu šai samilzušajai problēmai.

Maija Praņevska: «Vārkavas novada dome nolēma organizēt sapulci ar medību kolektīvu vadītājiem, medniekiem un novada iedzīvotājiem, pieaicinot arī attiecīgo dienestu speciālistus. 15. jūnijā Vecvārkavā notika šī tikšanās, kurā piedalījās vairāku medību kolektīvu vadītāji, mednieki, pašvaldības darbinieki un augstākās amatpersonas un lauksaimnieki, kuru īpašumi ir cietuši no mežacūkām, kā arī Valsts meža dienesta, Latvijas Valsts mežu un Lauku atbalsta dienesta pārstāvji.»

Sapulcē izskanēja, ka visakūtākā ir problēma, ka joprojām ir spēkā Valsts meža dienesta 2014. gada 22. decembra rīkojums, kas aizliedz medības ar dzinējiem vai šķirnes medību suņiem Vārkavas novada pagastos. Medību kolektīvu vadītāji un mednieki bija vienisprātis, ka šobrīd tas ir lielākais šķērslis, lai veiksmīgi apkarotu mežacūku izplatību.

Lai novērstu eventuālu ekonomisko krīzi novada lauksaimniecībā, Vārkavas novada pašvaldība, ņemot vērā speciālistu ieteikumus un apkopojot diskusijā izskanējušos viedokļus, ir sagatavojusi vēstuli Valsts meža dienestam un Pārtikas un veterinārajam dienestam ar lūgumu no 2015. gada 1. oktobra atļaut Vārkavas novadā (Upmalas, Rožkalnu un Vārkavas pagastos) medības ar dzinējiem vai medību suņiem.

Iedzīvotāji tika aicināti līdz 15. jūlijam parakstīt šo vēstuli. Pašvaldības izpilddirektors E. Sparāns 16. jūlijā pastāstīja, ka bez minētā iesnieguma parakstītājiem, mēneša laikā parakstījušies vēl 13 novada iedzīvotāji.

Taču parakstīšanās termiņš vēl ir pagarināts, jo novadā, kura ekonomikas pamatā ir lauksaimniecība, mežsaimniecība un kokapstrāde; vairāk nekā 85 procentus no novada uzņēmumiem veido zemnieku saimniecības, šis jautājums ir aktuāls. 2014. un 2015. gads ir nācis ar vairākiem saimniekošanai nelabvēlīgiem satricinājumiem – Āfrikas cūku mēri, piena cenu samazinājumu un pašlaik – ar mežacūku postījumiem.

Radušos situāciju var traktēt kā ārkārtēju un vārkavieši izeju redz tur, lai mežacūku medību sezonai sākoties, aizliegums medībām ar dzinējiem vai medību suņiem novadā tiktu atcelts.

Āris Upenieks

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *