Uzlabotas darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā

Valdība 21. maijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus MK noteikumos Nr.310 «Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā», tos precizējot atbilstoši pašreizējai situācijai, kā arī svītrojot daudzus noteikumu punktus, tādejādi novēršot nevajadzīgu administratīvo slogu, vienlaikus nepasliktinot nodarbināto drošību darbā mežsaimniecībā.

• Ar grozījumiem precizētas prasības pielietojamam darba aprīkojumam, precizētas prasības vismaz divu personu nodarbināšanai cirsmā, darba vietas sagatavošanai, atkāpšanās ceļa attīrīšanai, koku gāšanai un iekārušos koku nogāšanai, to attiecinot tikai uz darbu ar motorzāģi. Savukārt nosacījums pārliecināties, vai bīstamajā zonā nav nepiederošu personu, attiecināts uz pilnīgi visiem darbiem bīstamajā zonā.

• Atbilstoši starptautiskajām darba drošības vadlīnijām samazināts attālums starp blakus strādājošām personām – tam jābūt lielākam par divkāršu mežaudzes valdošās koku sugas koku vidējo augstumu. Svītrotas dublējošās normas un precizētas prasības drošības zīmju lietošanai un darbu saskaņošanai aizsargjoslās.

• Prasība, ka mežsaimniecības darbos nedrīkst izmantot tehniku (piemēram, lauksaimniecības traktoru, ekskavatoru), ja tā nav speciāli aprīkota darbam mežā (izņemot ciršanas atlieku vākšanu), tiek attiecināta tikai uz cirsmu izstrādi, bet ne visiem mežsaimniecības darbiem.

• Turpmāk cirsmu izstrādes tehnoloģiskai kartei vairs nebūs vajadzīgas ar darba drošību nesaistītas prasības un papīra dokuments. Tādējādi kļūs aktīvāka digitālo cirsmu izstrādes tehnoloģisko karšu ieviešana. Tāpat atcelta prasība obligātai treilēšanas ceļu iezīmēšanai kopšanas cirtē.

• Kaut arī ar grozījumiem ir svītrotas noteikumu prasības par darbinieka apliecībām mežsaimniecībā nodarbinātajiem un profesionālo kvalifikāciju, mežsaimniecībā nodarbinātajiem joprojām būs nepieciešama apliecība un atbilstoša kvalifikācija. (Normas nosaka speciālie noteikumi par darbinieku apliecībām un profesionālo kvalifikāciju regulējošie normatīvie akti.)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *