Ugunsgrēku vietas identificēs ar kamerām

Šonedēļ Valsts meža dienestā uzsāka savu darbību «Attālinātas ugunsgrēku atklāšanas un novērošanas sistēmu» (AUANS). Šādas sistēmas ieviešana ir nebijis notikums ne tikai Valsts meža dienesta vēsturē, bet arī Latvijas mežsaimniecības mērogā.

21. gs. sākumā ir bijuši mēģinājumi šādu sistēmu ieviest, bet gaidītais rezultāts netika sasniegts. 2017. gadā dzima ideja par šādas sistēmas ieviešanas pilotprojektu. Pateicoties iepriekšējā Valsts meža dienesta ģenerāldirektora Anda Krēsliņa atbalstam, šādas sistēmas ieviešana nu jau ir notikusi arī Latvijā. Iepirkums tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma «Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā» apakšpasākuma «Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi» aktivitātē «Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana» projekta «Meža ugunsdrošības novērošanas iekārtu tīkla izveidošana un pilnveidošana» ietvaros.

Tiesības AUANS sistēmas izveidošanai, uzstādīšanai un apkalpošanai iepirkuma konkursa noteiktajā kārtībā ieguva uzņēmums SIA «DATI Group».  Rezultātā, Valsts meža dienesta, Rīgas reģionālajā virsmežniecībā uz 12 uguns novērošanas torņiem uzstādīja novērošanas kameras, kas spēj identificēt sadūmojumu, līdz pat 15 km attālumā, norādot šīs vietas koordinātas. Sistēmas galvenais mērķis ir ātrāka un precīzāka ugunsgrēka vietas identificēšana, kas samazinās izdegušās mežu platības. No torņiem saņemtā informācija tiks analizēta AUANS operatīvajā vadības centrā – Inčukalna meža ugunsdzēsības stacijā. Turpmāk tiks apkopota, izvērtēta un analizēta AUANS darbība, un tiks vērtēta iespēja aprīkot ar šādu sistēmu arī pārejā Latvijas teritorijā esošos  Valsts meža dienesta uguns novērošanas torņus. Šādas sistēmas izveide visā valstī nodrošinās būtisku meža resursu saglabāšanu nākotnē.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *