Sākums » Posts tagged with » Īpašums
Izsludināta pieteikšanās konkursam «Sakoptākais mežs 2024»

Izsludināta pieteikšanās konkursam «Sakoptākais mežs 2024»

Sākta pieteikšanās Latvijas Meža īpašnieku biedrības konkursam «Sakoptākais mežs». Konkurss noritēs jau astoto gadu, un savu pieteikumu ikviens interesents var iesniegt līdz 20. jūlijam. Konkursa «Sakoptākais mežs» mērķis: • Apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos; • Rādīt labus piemērus citiem meža īpašniekiem tādējādi popularizējot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu; • Informēt sabiedrību par pozitīviem piemēriem privāto […]

Atskatoties uz 2023. gadā paveikto, aizvadīta «Mežsaimnieks» biedru kopsapulce

Atskatoties uz 2023. gadā paveikto, aizvadīta «Mežsaimnieks» biedru kopsapulce

27. aprīlī Rīgā norisinājās Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības «Mežsaimnieks» biedru kopsapulce. Tajā tika apspriesti galvenie finanšu rādītāji par 2023. gadu un jautājumi tālākai kooperatīva attīstībai. 2023. gads noslēgts ar teju 10 miljonu eiro apgrozījumu Biedru kopsapulces galvenais temats bija kooperatīva 2023. gada pārskata izvērtēšana – klātesošie uzklausīja Valdes ziņojumu un Padomes ziņojumu, noslēgumā balsojot par […]

Pieejami inventarizēto mežu mežsaimnieciskie dati par 2023. gadu

Pieejami inventarizēto mežu mežsaimnieciskie dati par 2023. gadu

Valsts meža dienests Oficiālās statistikas portālā publicējis Inventarizēto mežaudžu vecumstruktūra pa koku sugām reģionos, pilsētās, novados un pagastos 2021 – 2023, tostarp par meža ieaudzēšanu un atjaunošanu, saražoto meža reproduktīvo materiālu, koku ciršanu, meža bojājumiem, meža ugunsgrēkiem un citu informāciju. Tie pieejami ikvienam. Oficiālās statistikas portālā pieejami datu tabulu metadati ar tabulās ietverto definīciju skaidrojumiem, […]

☂ Satversmes tiesas priekšsēdētājs skaidro spriedumu un ciršanas apliecinājumu atcelšanu

☂ Satversmes tiesas priekšsēdētājs skaidro spriedumu un ciršanas apliecinājumu atcelšanu

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
☂ Kopjot mežu 30 gados kļūst turīgs

☂ Kopjot mežu 30 gados kļūst turīgs

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Eiropas Savienības līdzfinansētās mācības – arī mežsaimniekiem

Eiropas Savienības līdzfinansētās mācības – arī mežsaimniekiem

Jau vairāk nekā 200 mežsaimnieku aizvadītajos trijos mēnešos aktīvi izmantojuši iespēju izglītoties Eiropas Savienības līdzfinansētajās mācībās. Tās organizēja Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (LBTU). Mācību cikls turpinās, tādēļ MKPC aicina meža īpašniekus, meža nozarē nodarbinātos un medniekus pieteikties mācību pavasara ciklam. Tajās varēs iegūt kā teorētiskās zināšanas, tā […]

☂ Lielie investori ar ārzemju kapitālu mežus pērk mazāk, pārdod vairāk

☂ Lielie investori ar ārzemju kapitālu mežus pērk mazāk, pārdod vairāk

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
2023. gadā samazinājusies apliecinājumos uzrādītā koku ciršanas platība

2023. gadā samazinājusies apliecinājumos uzrādītā koku ciršanas platība

Valsts meža dienests, administrējot koksnes resursu ieguvi mežā, 2023. gadā izsniedzis apliecinājumus saimnieciskās darbības veikšanai 129 600 hektāru platībā. Meža īpašnieka plānotais izcērtamās koksnes likvīdais apjoms ir ticis norādīts 15 499 687 m³ apmērā. Vienlaidus cirte pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma izsniegta 7021 cirsmām – ar izcērtamo platību 8473 hektāri un izcērtamo krāju 1 […]

AS «Latvijas valsts meži» turpina iepirkt meža zemi

AS «Latvijas valsts meži» turpina iepirkt meža zemi

Kāpēc zemju īpašniekiem pārdot savu zemi AS «Latvijas valsts meži» (LVM)? • Iespēja pārdot zemi, nezaudējot tiesības tajā uzturēties; • LVM turpmāk veic ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu; • LVM godīgi aprēķina cenu visā Latvijā pēc vienotiem kritērijiem; • LVM garantē nolīgto samaksu. LVM iepērk meža zemi kopš 2007. gada, nodrošinot tirgus situācijai atbilstošu piedāvājumu. Zemes pirkšanas […]

Mežsaimniecības konference meža īpašniekiem 2023

Mežsaimniecības konference meža īpašniekiem 2023

Šā gada 22. novembrī tiešsaistē norisinājās Mežsaimniecības konference meža īpašniekiem 2023. Konferenci, kā ierasts, organizēja Zemkopības ministrija (ZM) sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Meža konsultāciju pakalpojumu centru (MKPC) Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla aktivitāšu ietvaros. Atklāj zemkopības ministrs Konferenci atklāja Latvijas Republikas Zemkopības ministrs Armands Krauze informējot, ka ZM sadarbībā ar meža […]

☂ Par savu izaudzēto koksni vēlas saņemt augstāko samaksu

☂ Par savu izaudzēto koksni vēlas saņemt augstāko samaksu

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
☂ 2025.gadā tiks aktualizētas kadastrālās vērtības, NĪN maksājumi paliks nemainīgā līmenī

☂ 2025.gadā tiks aktualizētas kadastrālās vērtības, NĪN maksājumi paliks nemainīgā līmenī

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties