Sākums » Posts tagged with » Īpašums
Semināru sezona «Pūpolos» noslēgusies veiksmīgi

Semināru sezona «Pūpolos» noslēgusies veiksmīgi

Aizvadītais gads visā pasaulē nesis tādas pārmaiņas, par kādām pirms pāris gadiem diez vai kāds iedomājās. Dzīve neapstājas, atliek pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Lai situācija nepasliktinātos, bet tieši otrādi, uzlabotos, svarīgi arī pasākumos mežā ievērot valdības noteiktās prasības. Bet kamēr situācija ir kritiska, varam atskatīties uz paveikto un plānot jaunas tikšanās nākotnē. Mežsaimniecības demonstrējumu teritorijas «Pūpoli» […]

Pārskati Valsts meža dienestā jāiesniedz līdz 1. februārim

Pārskati Valsts meža dienestā jāiesniedz līdz 1. februārim

Pārskatus gatavo par koku ciršanu, meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu, jaunaudžu kopšanu un citām darbībām, ja tās veiktas 2020. gadā. Meža likumā teikts, ka meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā kalendāra gadā veikto mežsaimniecisko darbību. Par iesniegtās informācijas patiesumu atbildīgs meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. Dokumenti jāsagatavo […]

☂ Jautājumi no meža īpašniekiem

☂ Jautājumi no meža īpašniekiem

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Valsts meža dienesta aktualitātes meža īpašniekiem

Valsts meža dienesta aktualitātes meža īpašniekiem

Lai iegūtu objektīvu datus par mežu stāvokli valstī, ir nepieciešami aktuāli meža inventarizācijas dati. Valsts meža dienests aicina meža īpašniekus aktualizēt meža inventarizācijas, ziņot par meža dzīvnieku nodarītajiem postījumiem mežā,  taču sodus  par novecojušām meža inventarizācijām vēl nesola. Akcija «konsultē vispirms» VMD šobrīd aktīvi strādā, lai informētu meža īpašniekus par viņu pienākumu – reizi 20 […]

Eiropas Valsts mežu asociācija apspriež mežu nākotni

Eiropas Valsts mežu asociācija apspriež mežu nākotni

EUSTAFOR izpilddirektors Pjotrs Borkovskis pievienosies semināra SINCERE Talks lieliskai ES politikas veidotāju un mežu ieinteresēto personu grupai, kas nākotnē skatīsies, ko 2021. gads var darīt mežu, cilvēku un ekonomikas labā. EUSTAFOR aicina Eiropas Komisiju, ņemot vērā nesenos Padomes secinājumus, izstrādāt spēcīgu, patstāvīgu, saskaņotu un holistisku ES mežu stratēģiju pēc 2020. gada. Stratēģijai vajadzētu kalpot kā […]

☂ Mežs – pieprasīta prece

☂ Mežs – pieprasīta prece

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
☂ Meža inventarizāciju var neiekļaut reģistrā nesakārtotu īpašumu robežu dēļ

☂ Meža inventarizāciju var neiekļaut reģistrā nesakārtotu īpašumu robežu dēļ

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Nacionālās intereses – kādas tās būs

Nacionālās intereses – kādas tās būs

Esam jau visi pieraduši, ka mūsu dzīvi un biznesa attīstību ietekmē Eiropas Komisijas stratēģijas un direktīvas. Dalībvalstīm ir iespēja ne vien paust oficiālo valsts pozīciju par likumdošanas iniciatīvām, bet arī caur nozaru lobijorganizācijām piedalīties sabiedriskās apspriešanās par izstrādes procesā esošiem politikas dokumentiem. Divas reizes gadā Briselē notiek šāda apspriede par meža nozari skarošām stratēģijām un […]

☂ Meža apsaimniekošanas padomi

☂ Meža apsaimniekošanas padomi

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Brīvpieejas informācija par meža teritorijām – atbalsts mežsaimniecībai un atpūtai

Brīvpieejas informācija par meža teritorijām – atbalsts mežsaimniecībai un atpūtai

Pašlaik brīvpieejas datu apjoms pieejams par 1 273 753 meža nogabaliem, un aptver gandrīz 65% no visas meža platības Latvijā jeb 1 966 895 hektārus. AS «Latvijas valsts meži» (LVM) iniciatīvai par meža teritoriju ģeogrāfiskās informācijas publiskošanu pievienojušies arī meža īpašnieki un apsaimniekotāji. Kopumā tas jebkuram interesentam atklāj kartogrāfisko informāciju par meža nogabala atrašanās vietu, […]

Seminārs – atvērto durvju diena

Seminārs – atvērto durvju diena

Sestdien, 2020. gada 31. oktobrī mežsaimniecības demonstrējumu teritorijā «Pūpoli», Vecumnieku novada Kurmenes pagastā, notiks bezmaksas seminārs – atvērto durvju diena. Sākums 10:00. Pirmajā daļā plānotas lekcijas par meža inventarizācijām, zemes īpašuma robežām un citām aktualitātēm. Otrajā daļā interesentiem būs iespēja dabā iepazīties ar meža nogabaliem, kuros veiktas kopšanas un izlases cirtes, kā arī ar jaunaudžu […]

Meža apsaimniekošanā vajadzīga gan pieredze, gan zināšanas

Meža apsaimniekošanā vajadzīga gan pieredze, gan zināšanas

Augusta beigās Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) konkursa «Sakoptākais mežs» žūrija devās noslēdzošajā mežu īpašumu vērtēšanas izbraukumā. Vidzemē žūrija apskatīja divus meža īpašumus, kuru saimnieki ne tikai balstās uz jau esošo pieredzi, bet arī nemitīgi apgūst jaunas zināšanas. Žūrijas pārstāvji klātienē viesojās pie diviem saimniekiem – Gata Lāča Limbažu novadā un Daiņa Zemīša Kocēnu novadā. […]