Sākums » Posts tagged with » Kompensācija (Lapa 3)
Kādēļ Eiropas mežu īpašnieki stratēģiju uzskata par neatbilstošu

Kādēļ Eiropas mežu īpašnieki stratēģiju uzskata par neatbilstošu

Eiropas mežu īpašnieki un apsaimniekotāji bija vieni no aktīvākajiem un atbalstošākajiem jaunajai ES meža stratēģijai saskaņā ar Eiropas Zaļo kursu.  Līdz ar jūlijā publicēto stratēģijas galīgo versiju cerības ir pazudušas.  Galvenie iemesli, kādēļ Eiropas mežu īpašnieki un apsaimniekotāji ir ļoti noraizējušies par stratēģiju un uzskata to par neatbilstošu: 1. Stratēģijas pieeja neatbilst realitātei uz vietas; […]

Latvijā radīs instrumentu oglekļa piesaistes apjoma noteikšanai

Latvijā radīs instrumentu oglekļa piesaistes apjoma noteikšanai

Lai meža īpašnieki vienkāršoti varētu noskaidrot meža apsaimniekošanas darbību ietekmi uz CO2 piesaisti, LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs Eiropas Inovācijas partnerības projektā iesniedzis ideju par individuālā saimniecību un mežaudžu līmenī lietojama oglekļa kalkulatora izstrādi. Tas ļaus ātrāk novērtēt mežsaimniecības ietekmi uz CO2 apriti un SEG emisijām. Netieši ieguvēji no šī projekta būs arī lauksaimnieki un […]

Aicina taisnīgi kompensēt mikroliegumu radītos zaudējumus

Aicina taisnīgi kompensēt mikroliegumu radītos zaudējumus

Skandināvu pieredze rāda, ka vislabāk dabas aizsardzību izdodas panākt, ja paši īpašnieki ir priecīgi par lieguma izveidošanu. Atbalsti ManaBalss.lv iniciatīvu: «Taisnīgi kompensēt mikroliegumu radītos zaudējumus»! Saite: https://manabalss.lv/i/2161. Par iniciatīvu Iniciatīvas iesniedzējs: Aivars Jakobsons. Pamatojums: «Vēlos panākt, lai meža īpašniekiem tiek pilnvērtīgi kompensēti zaudējumi, ko rada mikroliegumu izveide viņu īpašumos. Tāpēc likumdošanā ir jānosaka, ka, veidojot […]

☂ Krievija neieviesīs obligātos CO2 maksājumus

☂ Krievija neieviesīs obligātos CO2 maksājumus

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Mežsaimniecības atbalsta finansējuma likumu bāze

Mežsaimniecības atbalsta finansējuma likumu bāze

Atbilstoši jau iepriekš sniegtajai informācijai par ES atbalstu meža īpašniekiem 2021.–2022. gada periods tiek uzskatīts par pārejas periodu. Pēc LAP 2014.–2020. gada perioda līdz Kopējās Lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam stāšanās spēkā. Pārejas periodā Attiecībā uz ES atbalstu mežsaimniecībai konceptuāli pārejas periodā darbojas iepriekšējā perioda nosacījumi ar jaunā KLP perioda finansējumu. Lai atbilstoši pieejamajam […]

Piesakies atbalstam mežsaimniecībai!

Piesakies atbalstam mežsaimniecībai!

No 27.augusta, iesniedzot iesniegumu LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā, ir iespēja pieteikties diviem atbalsta veidiem. Sākas pieteikšanās pasākuma «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā» apakšpasākumā «Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai»(jaunaudžu retināšanai)  un «Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana». Meža […]

Rosina atbalstīt bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādi

Rosina atbalstīt bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izstrādājusi priekšlikumu Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta ietvaros no 2022.gada sākuma piedāvāt finansiālu atbalstu grantu veidā videi draudzīgu, mazemisiju un bezemisiju transportlīdzekļu iegādei. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projektu konkursa ietvaros paredzēts, ka divu gadu laikā atbalsts tiks sniegts iedzīvotājiem, valsts un pašvaldību iestādēm un to kapitālsabiedrībām vairāk kā 2200 […]

No 20.maija pieejams atbalsts

No 20.maija pieejams atbalsts

Atbalsts paredzēts valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai – ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā. Kārta atvērta no 20.05.2021. līdz 01.12.2021. Kārtai pieejamais publiskais finansējums: EUR 7 000 000. Atbalstāmā aktivitāte – meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma).

Pieejamas kompensācijas par Natura 2000 teritorijām

Pieejamas kompensācijas par Natura 2000 teritorijām

Līdz 24.maijam pieejams atbalsts – Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM) 2021.gadā. Atbalsttiesīgā platība ir meža zemju (izņemot purvu) platība, kas atrodas: • Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā un noteikta atbilstoši likumam «Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām»; • mikroliegumos, kuri atrodas ārpus Natura 2000 teritorijām vai atrodas Natura 2000 teritorijā […]

No 7. aprīļa var pieteikties atbalstam

No 7. aprīļa var pieteikties atbalstam

• Platību maksājumiem un marķētās dīzeļdegvielas iegādei; • Kompensācijas maksājumiem par mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem Natura 2000 meža teritorijās un mikroliegumos. Šogad meža īpašnieki kompensācijas maksājumiem varēs pieteikties no 7. aprīļa līdz 24.maijam, bet ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 15.jūnijam, Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), aizpildot Vienoto iesniegumu. LAD mājas lapā www.lad.gov.lv pieejams […]

Meklēs risinājumus kompensāciju sistēmai

Meklēs risinājumus kompensāciju sistēmai

Lai pilnveidotu dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar sadarbības partneriem, tostarp Meža konsultāciju pakalpojuma centrs (MKPC), ir uzsācis projektu «NATURA 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija» (LIFE–IP LatViaNature, projekta Nr.LIFE19 IPE/LV/000010). Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest inovatīvas metodes un risinājumus dabas aizsardzības jautājumos, prioritāri nosakot to NATURA 2000 programmas teritorijas, […]

Izveido 9,3 miljonu ASV dolāru fondu, lai palīdzētu meža nozarei ar COVID–19 izmaksām

Izveido 9,3 miljonu ASV dolāru fondu, lai palīdzētu meža nozarei ar COVID–19 izmaksām

Britu Kolumbijas valdība Kanādā ir izveidojusi 9,3 miljonu ASV dolāru fondu maziem un vidējiem mežsaimniecības uzņēmumiem, lai segtu papildu izmaksas, kas saistītas ar drošu darbību COVID–19 laikā. Lai pretendētu uz atbalstu, uzņēmumos jābūt mazāk nekā 500 darbiniekiem, un to galvenajai uzņēmējdarbībai jābūt mežsaimniecībai un mežizstrādei, mežsaimniecības atbalsta darbībām, koksnes izstrādājumu ražošanai vai celulozes un papīra […]