Sākums » Posts tagged with » postījumi
Par meža dzīvnieku postījumiem atbild pats meža īpašnieks

Par meža dzīvnieku postījumiem atbild pats meža īpašnieks

Šogad spēkā stājās jaunas Medību likuma prasības, saskaņā ar kurām par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un zaudējumiem, ja medību tiesības nav nodotas citam medību tiesību lietotājam, ir atbildīgs pats zemes īpašnieks. Nododot medību tiesības mednieku formējumam, jānoslēdz līgums, kurā jānosaka abu pušu tiesības un pienākumi. Ja medību tiesību nodošanas līgumā nav paredzēts citādi, zemes īpašnieka […]