Sākums » Posts tagged with » Biotops (Lapa 3)
Piedalies konkursā «Eiropas gada koks» 2021

Piedalies konkursā «Eiropas gada koks» 2021

Līdz šā gada 15. jūlijam jebkuram ir iespēja piedalīties konkursā «Eiropas Gada koks Latvijā»! Konkurss paredzēts, lai apzinātu un iepazītu kokus ar aizraujošiem stāstiem, iespaidīgiem izmēriem un nozīmīgu lomu kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas vērtību saglabāšanā. Konkurss Eiropas Gada koks citās Eiropas valstīs notiek no 2002. gada, to rīko ar mežu, zemi, vidi un vēsturi saistītās […]

EP balsojums par ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2030. gadam

EP balsojums par ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2030. gadam

8.jūnijā Eiropas Parlaments pieņēma ziņojumu par ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2030. gadam, kuru koordinēja referents EP deputāts Sezārs Luena. «Starp pozitīvajiem notikumiem ir vērts atzīmēt, ka Eiropas Parlaments ir atbalstījis klimata priekšrocības, ko rada ilgtspējīga mežu apsaimniekošana un ilgtspējīgi ražotu koksnes produktu izmantošana, un aicinājis piešķirt pietiekamus finanšu resursus Natura2000 mežu apsaimniekošanai.» paziņoja Eiropas Meža […]

Eiropas mežu aizsardzībai

Eiropas mežu aizsardzībai

No 14. līdz 15. aprīlim virtuālajā vidē no Bratislavas Slovākijā norisinājās 8. Ministru konference Eiropas mežu aizsardzībai. Tajā tika aplūkoti vissvarīgākie politiskās nozīmes jautājumi attiecībā uz pašreizējām problēmām, ar kurām saskaras Eiropas meži un meža nozare, tostarp par to nozīmi un pielāgošanos klimata pārmaiņām. Aicina ņemt vērā visu meža ciklu Šī starpvaldību augstākā līmeņa sanāksmes […]

Aizsargājamo aleju inventarizācija

Aizsargājamo aleju inventarizācija

Eksperti Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā drīzumā sāks vairāku aizsargājamo aleju stāvokļa inventarizāciju, lai varētu noteikt, kādi apsaimniekošanas pasākumi tām nepieciešami, lai veicinātu to saglabāšanu un ainaviskās vērtības palielināšanu. Aleju inventarizācijas laikā, visi alejas koki tiks marķēti ar numuru, fotografēti un sagatavota katra koka stāvokļa apraksts un nepieciešamiem apsaimniekošanas pasākumi. Latvijā kopumā ir 62 aizsargājamas koku […]

Tapis dzeņu sugu aizsardzības plāns

Tapis dzeņu sugu aizsardzības plāns

19. martā VARAM apstiprinājis dzeņu sugu aizsardzības plānu. Tajā ietvertas septiņas sugas – mazais dzenis, vidējais dzenis, baltmugurdzenis, dižraibais dzenis, trīspirkstu dzenis, melnā dzilna un pelēkā dzilna. Plāns pieejams Dabas aizsardzības pārvaldes internetvietnē.

☂ Jaunā ES stratēģija pielāgošanai klimata pārmaiņām

☂ Jaunā ES stratēģija pielāgošanai klimata pārmaiņām

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Atklāj 52 jaunas sugas

Atklāj 52 jaunas sugas

Dabas skaitītāji, apsekojot Latvijas pļavas, iekšzemes un piekrastes kāpas, saldūdeņus, alas, iežu atsegumus, purvus un mežus, ne vien pētīja biotopus un to stāvokli, bet arī novēroja retas sugas, četrās sezonās kopumā atklājuši 52 jaunas sugas. Starp tām ir divas līdz šim Latvijā nesastaptas augu sugas, septiņas sūnu, 12 ķērpju, 15 gļotsēņu un 16 sēņu sugas. […]

Atjaunos 20 aizsargājamos biotopus

Atjaunos 20 aizsargājamos biotopus

Dabas aizsardzības pārvalde līdz 2023. gada beigām kopā ar AS «Latvijas valsts meži», VSIA «Latvijas Valsts ceļi», vairāk kā 10 pašvaldībām un privāto zemju īpašniekiem, plāno atjaunot aizsargājamos biotopus un radīt piemērotus apstākļus sugu dzīvotņu ilgtspējīgai pastāvēšanai vairāk nekā 40 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā. Biotopu atjaunošana plānota īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā, […]

☂ NASA satelīti nosaka mežu ietekmi uz globālo oglekļa budžetu

☂ NASA satelīti nosaka mežu ietekmi uz globālo oglekļa budžetu

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Aktualizēs aizsargājamo sugu sarakstu

Aktualizēs aizsargājamo sugu sarakstu

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts sadarbībā ar projekta partneriem Dabas aizsardzības pārvaldi, Daugavpils Universitāti un Latvijas Ornitoloģijas biedrību uzsācis projekta «Life for species» «Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne» īstenošanu. Projekta mērķis ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, izstrādāt zinātniski pamatotus kritērijus sugu apdraudētības pakāpes novērtēšanai un aizsardzības statusa noteikšanai, […]

Atrod ogotāju nometnes atliekas

Atrod ogotāju nometnes atliekas

Meža īpašnieku Raivo Rudzīti pārsteigusi Apiņu purvā  atrastā atkritumu «bagātība». Viņš gan sākumā nav sapratis, kāpēc dabas piesārņotāji tā pūlējušies un visu «bagātību» –žoga fragmentu, 5 litru pudeles, tentu, plēves, kastes un spaiņus nesuši no ceļa tik tālu purvā. Lasot ogas, piesārņo purvu Parasti ejot uz purvu vai mežu redzam atsevišķus sadzīves atkritumu eksemplārus, tomēr […]

☂ NATURA 2000 atbalsta platības un finansējums strauji aug

☂ NATURA 2000 atbalsta platības un finansējums strauji aug

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties