Sākums » Posts tagged with » Biotops (Lapa 2)
CEPF atsauksmes par Eiropas Komisijas priekšlikumu

CEPF atsauksmes par Eiropas Komisijas priekšlikumu

Eiropas mežu īpašnieku konfederācija (CEPF) atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir atzinusi nozares ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā. Tomēr ir bažas par jauno oglekļa samazināšanas mērķi, kas var novest pie mežizstrādes līmeņa samazināšanās mežos, kas pašlaik tiek apsaimniekoti ilgtspējīgi. Meža īpašnieki var dot ieguldījumu Iespējamā mežizstrādes apjomu samazināšanās kavētu mežu aktīvu ieguldījumu cīņā pret klimata pārmaiņām. Tas […]

Tāds hokejs mums nav vajadzīgs. Cieti.

Tāds hokejs mums nav vajadzīgs. Cieti.

Šī gada rudens ir īpaši karsts Eiropas Savienības politikas un likumdošanas tapināšanas procesos. Meža nozarei svarīgā Eiropas Savienības (ES) Meža stratēģija nebeidz uzturēt augstus spriedzes rādītāju visos līmeņos, jo neskatoties uz to, ka Eiropas Parlaments ir apstiprinājis Meža stratēģiju, diskusijas turpinās par vēl daudziem gan šīs stratēģijas, gan citu Zaļā kursa ieviešanas dokumentu terminu definīcijām […]

EK rosinājusi pārkāpuma procedūras arī pret Latviju

EK rosinājusi pārkāpuma procedūras arī pret Latviju

Eiropas Komisija (EK) šogad ierosinājusi un turpinājusi jau uzsāktās pārkāpuma procedūras pret vairākām ES dalībvalstīm, tai skaitā Latviju. Argumentēts atzinums Latvijai par nepareizu Natura 2000 teritoriju noteikšanu. Latvija nav veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu un apsaimniekotu savas Natura 2000 teritorijas un tādējādi ievērotu Biotopu direktīvā noteiktos pienākumus, tāpat Latvija nav pareizi noteikusi visas Natura […]

Sāksies biotopu atjaunošana

Sāksies biotopu atjaunošana

Dabas aizsardzības pārvalde gada nogalē plāno sākt praktiskos darbus, lai 16 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā 870 hektāru platībā atjaunotu aizsargājamos biotopus un radīt piemērotus apstākļus sugu dzīvotņu ilgtspējīgai pastāvēšanai. Tos līdz 2023. gada beigām īstenos kopā ar sadarbības partneriem no  AS «Latvijas valsts meži», VSIA «Latvijas Valsts ceļi», vairāk kā 10 pašvaldībām un […]

Kādēļ Eiropas mežu īpašnieki stratēģiju uzskata par neatbilstošu

Kādēļ Eiropas mežu īpašnieki stratēģiju uzskata par neatbilstošu

Eiropas mežu īpašnieki un apsaimniekotāji bija vieni no aktīvākajiem un atbalstošākajiem jaunajai ES meža stratēģijai saskaņā ar Eiropas Zaļo kursu.  Līdz ar jūlijā publicēto stratēģijas galīgo versiju cerības ir pazudušas.  Galvenie iemesli, kādēļ Eiropas mežu īpašnieki un apsaimniekotāji ir ļoti noraizējušies par stratēģiju un uzskata to par neatbilstošu: 1. Stratēģijas pieeja neatbilst realitātei uz vietas; […]

Meža īpašnieki kongresā Vīnē paraksta deklarāciju

Meža īpašnieki kongresā Vīnē paraksta deklarāciju

Meža īpašniekus pārstāvošās organizācijas no 17 Eiropas Savienības (ES) valstīm 4.oktobrī meža īpašnieku kongresā Vīnē parakstīja kopīgu deklarāciju par jauno ES Meža stratēģiju. Tajā pausta vienota nostāja par daudzajām nepilnībām šajā dokumentā, kuru ieviešot tiks vājināta ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas vērtības Eiropā, kā arī tas neveicinās Zaļā kursa klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu. Mežsaimniecība netiek respektēta LMĪB valdes […]

Meža akadēmija 2021

Meža akadēmija 2021

24. septembrī Ogrē norisinājās Latvijas Meža īpašnieku biedrības organizētais diskusiju forums lēmumpieņēmējiem «Meža akadēmija». Tika apskatīti jautājumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības Zaļā kursa ieviešanu un ko tas prasīs, ņems vai dos Latvijas meža nozarei. Lēmumpieņēmēji apspriež Zaļā kursa ieviešanu Meža akadēmijā piedalījās lēmumpieņēmēji no Saeimas, Finanšu ministrijas, Finanšu nozares asociācijas, Latvijas Bankas, SEB bankas, […]

Meža īpašnieki īstenos urālpūces aizsardzības pasākumus

Meža īpašnieki īstenos urālpūces aizsardzības pasākumus

Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMĪB) šogad uzsāks īstenot urālpūces aizsardzības pasākumus savu biedru mežos. Projekts tiek īstenots Latvijas Vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu aktivitātē Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana, un projekta gaitā privātos mežos tiks uzstādīti 45 putnubūri urālpūcei Strix uralensis. Dalībai projektā pieteicās LMĪB biedri – gan fiziskas, gan juridiskas personas. Meža īpašnieki ik […]

Pēc 50 gadiem Latvijā atrod dižo briežvaboli

Pēc 50 gadiem Latvijā atrod dižo briežvaboli

Pateicoties entomologu un jauno studentu vērībai šovasar ir konstatēts sensacionāls atradums – Daugavpils Universitātes studente Dobeles pusē varena izmēra ozola pakājē konstatēja dižās briežvaboles (Lucanus cervus L) tēviņu, un tas ir pirmais šīs sugas dokumentētais novērojums vairāk nekā 50 gadu laikā.

ES mežu stratēģijas projekts būtu jāpārraksta!

ES mežu stratēģijas projekts būtu jāpārraksta!

Eiropas Valsts mežu asociācija (EUSTAFOR): «Eiropas mežu īpašniekiem un apsaimniekotājiem Eiropas Komisijai būtu pilnībā jāpārraksta ES mežu stratēģijas projekts!» Eiropas Parlamenta klimata pārmaiņu, bioloģiskās daudzveidības un ilgtspējīgas attīstības starpgrupa 30. jūnijā organizēja pasākumu «ES zaļās vienošanās ambīcijas: ko mēs vēlamies un kas mums vajadzīgs no ES mežiem?» Eiropas meži, kurus gadu desmitiem ilgi apsaimnieko saskaņā […]

Valsts prezidents: zaļā ekonomika ir skaidrs mērķis

Valsts prezidents: zaļā ekonomika ir skaidrs mērķis

8. jūnijā Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecības Latvijā vadītāju Zani Petri, sveicot jaunajā amatā un pārrunājot Eiropas nākotnes un Eiropas Savienības (ES) ekonomiskās atveseļošanās gaitu. Z. Petre informēja, ka ir pieejama digitālā platforma visās ES valodās un iedzīvotājiem ir iespējams diskutēt par Eiropas nākotni visas ES mērogā. Tikšanās […]

EP prasa atgriezt dzīvē dabu

EP prasa atgriezt dzīvē dabu

Eiropas Parlaments uzskata, ka ir vairāk jāaizsargā Eiropas dzīvā daba. Visā pasaulē nepieredzēti strauji sarūk dzīvā daba — no aptuveni astoņiem miljoniem sugu vienam miljonam sugu draud izmiršana. • 30 % ES sauszemes un jūras teritoriju jābūt aizsargājamām • Saistoši pilsētu biodaudzveidības mērķi, piemēram, apzaļumoti jumti • Nekavējoties jārīkojas, lai apturētu bišu un citu apputeksnētāju […]