Sākums » Posts tagged with » Biotops
☂ Mežs regulāri jāpārbauda

☂ Mežs regulāri jāpārbauda

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
☂ Mežsaimniecība ir risinājums, nevis drauds

☂ Mežsaimniecība ir risinājums, nevis drauds

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
☂ Mehāniskie koki

☂ Mehāniskie koki

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Sākas pieteikšanās maksājumam par Natura 2000 meža teritorijām

Sākas pieteikšanās maksājumam par Natura 2000 meža teritorijām

No 12. aprīļa sākas vienoto iesniegumu pieņemšana 2022. gada platību maksājumiem. Pieteikties var Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), aizpildot Vienotā iesnieguma 6. soļa pielikumu «NATURA 2000 mežiem pielikums» un iesniedzot Vienoto iesniegumu.  Pieteikties bez atbalsta apjoma samazinājuma par katru nokavēto darbdienu var līdz 23. maijam, vai ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 15. jūnijam.

Cik «dabai tuva» ir Eiropas mežu apsaimniekošana?

Cik «dabai tuva» ir Eiropas mežu apsaimniekošana?

Lai veicinātu vērienīgo ES mērķu sasniegšanu, kas saistīti ar klimatu un bioloģisko daudzveidību, Komisija izstrādā vadlīnijas par mežsaimniecību «tuvāk dabai». Pašlaik notiekošās debates par šo tēmu ir ļoti polarizētas. Lai panāktu līdzsvarotāku diskusiju, Eiropas mežu apsaimniekotāju un īpašnieku pārstāvji martā organizēja ekspertu vebināru, lai apspriestu jautājumu: «Cik «dabai tuva» ir Eiropas mežu apsaimniekošana? Pasākuma galvenie […]

Vai vēlaties palīdzēt veidot nākotnes mežus? Sāciet koku stādīšanu!

Vai vēlaties palīdzēt veidot nākotnes mežus? Sāciet koku stādīšanu!

ES ir apņēmusies līdz 2030. gadam Eiropā iestādīt vismaz 3 miljardus papildu koku. Ja nākamajā desmitgadē tie tiks stādīti 2 miljonu hektāru platībā, līdz 2030. gadam tie varētu likvidēt aptuveni 4 miljonus tonnu CO2 , kas līdz 2030. gadam palielināsies līdz 15 miljoniem tonnu. 2050. gads – līdzvērtīgs vairāk nekā 19 miljoniem lidojumu turp un […]

LVM paplašinās aizsargājamās dabas teritorijas

LVM paplašinās aizsargājamās dabas teritorijas

Lai paplašinātu Natura 2000 teritorijas, AS «Latvijas valsts meži» (LVM) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) speciālistiem izstrādājusi Natura 2000 aizsargājamo teritoriju paplašinājuma projektu Eiropas Savienības nozīmes biotopu, t.sk. staignāju mežu un aluviālo mežu biotopu, kā arī īpaši reti sastopamā sikspārņa – Eiropas platauša – aizsardzībai. Lai noskaidrotu, cik un kādi dabas vērtību veidi sastopami […]

Mudina apturēt mežu iznīcināšanu visā pasaulē

Mudina apturēt mežu iznīcināšanu visā pasaulē

2. februārī visā Eiropā notika vides aktīvistu protesti, kuru mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību tam, cik satraucošā ātrumā pasaulē tiek iznīcināti un degradēti meži, un pieprasīt, lai ES dalībvalstu atbildīgās institūcijas iesaistītos gaidāmo ES tiesību aktu mežu izciršanas novēršanai uzlabošanā. Protesta akcijas #Together4Forests ietvaros vides organizācijas aicina valstu valdības ierobežot ES patēriņa ietekmi uz mežiem […]

Uzlabo upes kvalitāti

Uzlabo upes kvalitāti

Oktobra sākumā Cēsu novada Nītaures pagasta Mergupē projekta «Good  Water» ietvaros norisinājās kopšanas talka. Apmēram 40 kilometrus garajā Mergupē, kopšanas talkas jau norisinājušās iepriekš. Šoreiz pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta «Bior» speciālisti kopā ar brīvprātīgajiem upju draugiem, veica vienu no zivju dzīvotņu atjaunošanas pasākumiem. Attīra no smilšu uzkrāšanās Aktīvisti no ūdens krastā […]

CEPF atsauksmes par Eiropas Komisijas priekšlikumu

CEPF atsauksmes par Eiropas Komisijas priekšlikumu

Eiropas mežu īpašnieku konfederācija (CEPF) atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir atzinusi nozares ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā. Tomēr ir bažas par jauno oglekļa samazināšanas mērķi, kas var novest pie mežizstrādes līmeņa samazināšanās mežos, kas pašlaik tiek apsaimniekoti ilgtspējīgi. Meža īpašnieki var dot ieguldījumu Iespējamā mežizstrādes apjomu samazināšanās kavētu mežu aktīvu ieguldījumu cīņā pret klimata pārmaiņām. Tas […]

Tāds hokejs mums nav vajadzīgs. Cieti.

Tāds hokejs mums nav vajadzīgs. Cieti.

Šī gada rudens ir īpaši karsts Eiropas Savienības politikas un likumdošanas tapināšanas procesos. Meža nozarei svarīgā Eiropas Savienības (ES) Meža stratēģija nebeidz uzturēt augstus spriedzes rādītāju visos līmeņos, jo neskatoties uz to, ka Eiropas Parlaments ir apstiprinājis Meža stratēģiju, diskusijas turpinās par vēl daudziem gan šīs stratēģijas, gan citu Zaļā kursa ieviešanas dokumentu terminu definīcijām […]

EK rosinājusi pārkāpuma procedūras arī pret Latviju

EK rosinājusi pārkāpuma procedūras arī pret Latviju

Eiropas Komisija (EK) šogad ierosinājusi un turpinājusi jau uzsāktās pārkāpuma procedūras pret vairākām ES dalībvalstīm, tai skaitā Latviju. Argumentēts atzinums Latvijai par nepareizu Natura 2000 teritoriju noteikšanu. Latvija nav veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu un apsaimniekotu savas Natura 2000 teritorijas un tādējādi ievērotu Biotopu direktīvā noteiktos pienākumus, tāpat Latvija nav pareizi noteikusi visas Natura […]