Skolēni iepazīst dabai draudzīgu mežsaimniecību

Pēc divu gadu pārtraukuma «Meža dienu» pasākumi mežsaimniecības demonstrējumu teritorijā «Pūpoli» atkal norisinājās ierastajā gadalaikā – pavasarī.

Šoreiz iepazīties ar dabai draudzīgu meža apsaimniekošanu bija ieradušies Aizkraukles novada Mazzalves pamatskolas skolēni, skolotājas Diānas vadībā.

Izzina dabas procesus

Izzinošu ekskursiju vadīja Meža konsultāciju pakalpojumu centra Sēlijas nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante Inga Buša, mežsaimniecības konsultante Kristīne Daudziņa un demonstrējumu teritorijas «Pūpoli» pārstāvji. Pasākuma laikā bērni uzzināja par izlases ciršu izpildes, jaunaudžu kopšanas un meža aizsardzības pamatprincipiem. Tāpat uzmanība tika pievērsta dabas aizsardzības prasībām mežā – par to cik nozīmīga mežam un tā iemītniekiem ir liela izmēra mirusī koksne un koku ciršanas un citu meža darbu veikšanai piemērotas sezonas izvēle. Takas malā bija apskatāma kāda apmēram 40 centimetrus resna kritala, kura saglabāta, lai nodrošinātu mājvietu sūnām, ķērpjiem, sēnēm, vabolēm un citiem meža iemītniekiem. Vienā no izlases cirtē izveidotajiem atvērumiem, 2019. gadā veikta egļu stādīšana. Vairākas devītās klases skolnieces atcerējās, kā pirms trīs gadiem piedalījās stādīšanā. Koki pa šiem gadiem paaugušies, sasnieguši apmēram pusmetru augstumu. Lai pasargātu tos no meža dzīvnieku bojājumiem, 2021. gada rudenī galotnes apstrādātas ar repelentu. Lielāko daļa egļu pārnadži nav skāruši, tomēr atsevišķām galotnes nokostas un turpat pie koka pamestas.

Pārbauda robežas un atpazīst koku sugas

Pastaigas laikā «Meža dienas» dalībnieki uzzināja par nepieciešamību uzturēt robežkupicas un robežstigas. Vairākas no kupicām pirms trīs un sešiem gadiem atjaunoja Mazzalves pamatskolas skolēni. Kā secināja viņu kolēģi, tad darbs veikts pamatīgi un tās joprojām labi saglabājušās. Negaidīts atklājums skolēniem bija īpašumā esošā lielā koku sugu daudzveidība. Pasākuma laikā bija iespēja mēģināt bezlapu stāvoklī atpazīt baltalksni, bērzu, melnalksni, ozolu, osi, gobu, kļavu un citas sugas. Ja priedes un egles atpazīt problēmu nebija, tad atsevišķi lapu koki tomēr sagādāja grūtības. Tomēr vislielākās problēmas sagādāja īpašumā augošais vienīgais dižkoks – hibrīdalksnis. To neatpazina neviens. Koka apkārtmērs sasniedz 153 centimetrus. Blakus dižkokam ap hektāru liels 35 gadus vecu bērzu nogabals, kurā 2018. gada rudenī veikta kopšanas cirte. Lai noteiktu cik lieli ir palikušo bērzu un egļu pieaugumi resnumā, meža īpašnieks tā paša gada rudenī parauglaukumā uzmērījis un ar oranžas krāsas punktiem uz stumbra atzīmējis desmit bērzus un piecas egles. Koku caurmēra atkārtota pārmērīšana notiks 2023. gada rudenī. Krāsas marķējumus uz koku stumbriem ūdens reizēm noskalo, tāpēc parauglaukums katru gadu jāapseko un ja nepieciešams, punkti jāatjauno.

Uzzina par cūku mēri

Kā pēdējais apskates objekts bija bērzu – melnalkšņu nogabals, kurā veikta izlases cirte – pirms četriem gadiem izcirsti augšanā atpalikušie un daļa mērķa caurmēru sasniegušie bērzi. Nogabalā atrodas arī 2018. gadā atrastas, no Āfrikas cūku mēra nomirušas mežacūkas apbedījums. Skolēni uzzināja par to, kas ir Āfrikas cūku mēris, kā tas izplatās, kādus zaudējumus var nodarīt lauksaimniekiem un ko darīt, lai samazinātu tā izplatība.

«Meža dienas» noslēgumā bija pikniks. Kā pēc pasākuma atzina Mazzalves pamatskolas skolotāja Diāna un lielākā daļa skolēnu, tad diena esot izdevusies un uzzinātas daudzas jaunas lietas. Nākamais «Meža dienu» pasākums mežsaimniecības demonstrējumu teritorijā «Pūpoli» plānots 2023. gada pavasarī, kad ar dabai draudzīgu mežsaimniecību iepazīsies Jaunjelgavas vidusskolas skolēni un pedagogi.

Raimonds Mežaks, MDT «Pūpoli» pārvaldnieks

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *