SIA «Bergvik Skog» iegūtos līdzekļus iegulda atpakaļ mežā

 

Apsaimniekojot 109 tūkst. ha Latvijas teritorijas, SIA «Bergvik Skog» Latvijā ik gadu investē mežsaimnieciskajos darbos.

Ar to, kādi mežsaimnieciskie darbi tiek veikti un kādas ir šī brīža aktualitātes, «Meža Avīzes» lasītājus iepazīstināja SIA «Bergvik Skog» Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs Žanis Bacāns.

Apsaimnieko vairāk kā 70 tūkst. ha meža

SIA «Bergvik Skog» Latvijā apsaimnieko teritorijas 109 tūkst. ha platībā, kas sastāda 7% no visiem privātajiem mežiem. No apsaimniekotajām platībām 3/4 sastāda mežu platības (76 tūkst. ha), bet 1/4 – lauksaimniecības zemju platības. Koksnes krājas apjoms SIA «Bergvik Skog» apsaimniekotajos mežos sastāda ap 8,9 miljoni m3. SIA «Bergvik Skog» ir ieguvusi FSC® (Forest Stewardship Council jeb Mežu uzraudzības padome) mežu apsaimniekošanas sertifikātu (prečzīmes licences kods FSC–C114153). FSC – tā ir saudzīgas mežsaimniecības zīme, kas apliecina to, ka mežs tiek apsaimniekots pareizi, ievērojot dabas aizsardzības prasības, nacionālo likumdošanu un vietējo iedzīvotāju intereses.

Galvenās problēmas, ar ko nākas saskarties uzņēmumam ir darbu kontrole, analīze un plānošana, kas nav vienkārši, lielā darbu apjoma dēļ. Tādēļ šobrīd uzņēmums strādā pie kvalitatīvas informācijas sistēmas ieviešanas, kas spētu nodrošināt efektīvāku darbību. Nav noslēpums, ka Latvijas zemju īpašniekiem lielākās problēmas rada birokrātija, latvāņi un zvēru bojājumi. Tādēļ arī SIA «Bergvik Skog» aktīvi strādā šajā virzienā.

SIA «Bergvik Skog» investīcijas mežā nodrošina, ik gadus pārdodot cirsmas, no kā iegūtie līdzekļi tiek ieguldīti atpakaļ mežā. Tādejādi pašu ieņēmumi sedz mežsaimniecisko darbu izmaksas. Pēdējā gada laikā uzņēmums SIA «Bergvik Skog» pārdevis Latvijas lauksaimniekiem 600 ha lauksaimniecības zemes un iegādājies 2000 ha meža zemes.

Ik gadu stāda un ieaudzē mežu 2000 ha platībā

SIA «Bergvik Skog» īpašumu apsaimniekošanu Latvijā organizē 8 meža meistari. Visi mežsaimnieciskie darbi tiek pirkti no pakalpojumu sniedzējiem. Intensīvāk mežsaimnieciskie darbi norosinās Latgalē un Kurzemē, kur galvenokārt atrodas uzņēmuma meža zemju platības.

Ik gadu SIA «Bergvik Skog» veic meža atjaunošanu 600–700 ha platībā, bet meža ieaudzēšanu – 1300 ha platībā. Tas vidēji gadā sastāda 20 % no meža stādīšanas un ieaudzēšanas privātos mežos un 9% no meža stādīšanas un ieaudzēšanas valstī kopumā. Savukārt stādu aizsardzībai tiek tērēti 100 000 EUR gadā, uz viena ha iztērējot ap 0,8 EUR. AS «Latvijas valsts meži» stādu aizsardzības izmaksas ir ~ 0,7 EUR/ha. Jaunaudžu kopšanu ik gadu SIA «Bergvik Skog» veic 2000 ha platībā, kas sastāda 8 % no izkoptajām jaunaudzēm privātajos mežos vidēji gada laikā.

Visvairāk tiek stādīta egle, kas sastāda ap 2/3 no kopējā stādu daudzuma, pārējo apjomu sastāda bērzs, priede, melnalksnis, papele. «Cenšamies iegādāties Latvijā audzētus stādus. Lielākais apjoms tiek iegādāts no AS «Latvijas valsts meži», kas ir ļoti kvalitatīvi stādi, arī no privātajām stādaudzētavām, SIA «Rīgas meži» un AS «Latvijas Finieris» stādaudzētavām. Ir situācijas, kad Latvija mūs nevar nodrošināt ar nepieciešamo stādu apjomu, jo mēs tiešām stādam ļoti daudz. Piemēram, šogad jau ir iestādīti 3 miljoni stādu. Tad, kad Latvijā kvalitatīvus stādus nepieciešamajā apjomā iegādāties nav iespējams, tad cenšamies tos meklēt citās valstīs,» norāda SIA «Bergvik Skog» Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs Žanis Bacāns.

Latvāņu apkarošanai stāda OP42 klona papeles

«Ik gadu apmēram 50–100 ha platībās iestādām OP42 klona papeles, kas ļoti labi jūtas Latvijā. Tās labi un ātri aug, īsā laika periodā veidojot diezgan iespaidīgu mežu. Šīs mežaudzes viens no diezgan labi izmantojamiem veidiem ir cīņa ar latvāni. Ja latvāni apstāda ar šādu papeļu mežu, papele ar savu milzīgo lapu klājumu veido ļoti tumšu vidi, kas latvānim nepatīk un latvānis vairs neaug. Šādi eksperimentēt sākām apmēram 10 gadus atpakaļ. Papele jūtas ļoti labi, ja ir irdena augsne ar pietiekoši labu mitrumu. Ja mēģināt ieaudzēt smiltīs vai mālā, tā visticamāk neaugs. Izmantojam papeļu stādus, kas atvesti no Zviedrijas, Itālijas. Mums ir arī pašiem savas plantācijas. Papele ir īpaša ar to, ka vienreiz iestādot, šos stādījumus var izmantot jaunu plantāciju ierīkošanai. Papeles zarus, kolīdz tie ir izauguši apmēram pirksta resnumā, var nogriezt un izmantot jauna meža veidošanai. Tādēļ SIA «Bergvik Skog» Latvijā ir ierīkots tā saucamais «mātesdārzs», kur tiek audzētas papeles, lai pēc tam tās pavairotu un stādītu.

Mežsaimnieciskie darbi neizsīkst

Pašreiz kardinālas izmaiņas savā darbībā uzņēmums nav plānojis. SIA «Bergvik Skog» vidēji gada laikā iegādājas 2000 ha meža zemes, bet šīs platības uzņēmuma īpašumā nonāk salīdzinoši noplicinātas un degradētas. Tās ir platības, kuras meža īpašnieki nocērt un mēģina pārdot, nedomājot par investīcijām atpakaļ mežā. SIA «Bergvik Skog» iegādājas šos īpašumus un investē tajos. Tādēļ arī šobrīd uzņēmumam ir daudz darba, jo ir ļoti daudz īpašumu, kuros ir nekavējoties nepieciešami mežsaimnieciskie darbi.

Vineta Kalve

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *